Software-onderdelen automatiseren de installatie, configuratie en het levenscyclusbeheer van middleware en implementaties van toepassingen in dynamische cloudomgevingen. Toepassingen kunnen variëren van webtoepassingen tot complexe en zelfs verpakte toepassingen.

Door een configureerbare engine te gebruiken die scripts ondersteunt, kunnen softwarearchitecten volledig bepalen hoe middleware en onderdelen voor implementaties van toepassingen worden geïnstalleerd, geconfigureerd, bijgewerkt en verwijderd op machines. Softwarearchitecten kunnen Software-eigenschappen, gebruiken om blueprintarchitecten en eindgebruikers al dan niet verplichte configuratie-elementen zoals omgevingsvariabelen te laten opgeven. Voor herhaalde implementaties bieden deze blueprints een standaardtoepassingsstructuur, met onder meer machineblueprints, softwareonderdelen, afhankelijkheden en configuraties, waarbij de omgevingsvariabelen en eigenschapsbindingen indien nodig opnieuw kunnen worden geconfigureerd.

Om softwareonderdelen met succes aan het ontwerpcanvas toe te voegen, moet u ook toegang als bedrijfsgroepslid, bedrijfsgroepbeheerder of tenantbeheerder tot de doelcatalogus hebben.

Toepassingen en middlewareservices implementeren

U kunt Software-onderdelen implementeren op Windows- of Linux-besturingssystemen, op vSphere-, vCloud Director-, vCloud Air- en Amazon Web Services-machines.

  • IaaS-architecten maken herbruikbare machineblueprints op basis van sjablonen, momentopnamen of Amazon-machine-images die de gastagent en de Software-bootstrap-agent bevatten om Software-onderdelen te ondersteunen.
  • Softwarearchitecten maken herbruikbare softwareonderdelen waarin exact is vermeld hoe de software moet worden geïnstalleerd, geconfigureerd, bijgewerkt tijdens schalingsbewerkingen van de implementatie, en verwijderd van machines.
  • Softwarearchitecten, IaaS-architecten en toepassingsarchitecten gebruiken een grafische interface om topologieën voor de implementatie van toepassingen te modelleren. Architecten configureren Software-eigenschappen en -bindingen opnieuw indien de softwarearchitect dit wenst, en publiceren toepassingsblueprints waarin Software-onderdelen en machineblueprints worden gecombineerd.
  • Catalogusbeheerders voegen de gepubliceerde blueprints toe aan een catalogusservice en verlenen rechten aan gebruikers voor het aanvragen van catalogusitems.
  • Gebruikers met rechten vragen het catalogusitem op en geven op welke configuratiewaarden bewerkbaar moeten zijn. vRealize Automation implementeert de gewenste toepassing, en richt eventuele machines, netwerk- en beveiligingsonderdelen, en Software-onderdelen in de toepassingsblueprint in.
  • Gebruikers met rechten vragen de acties voor opschalen en neerschalen op om hun implementaties aan te passen aan veranderende werklastvereisten. vRealize Automation installeert of verwijdert Software-onderdelen op machines voor schalingen, en voert updatescripts uit voor afhankelijke Software-onderdelen.

Standaardisatie in Software

Met Software kunt u herbruikbare services maken met behulp van gestandaardiseerde configuratie-eigenschappen, zodat u aan de strenge eisen voor IT-naleving voldoet. Software omvat de volgende gestandaardiseerde configuratie-eigenschappen:

  • Een door modellen gestuurde architectuur waarmee u door IT gecertificeerde machineblueprints en middlewareservices in de toepassingsblueprint kunt toevoegen.
  • Een delegatiemodel voor het overschrijven van paren configuratienaamwaarden tussen softwarearchitect, toepassingsarchitect en eindgebruiker om de configuratiewaarden voor toepassingen en middlewareservices te standaardiseren.

De uitbreidbaarheid en open architectuur van Software

U kunt vooraf gedefinieerde Software-onderdelen downloaden voor een reeks middleware-services en -toepassingen van de VMware Solution Exchange. Als u de vRealize CloudClient of de vRealize Automation-REST-API gebruikt, kunt u vooraf gedefinieerde Software-onderdelen programmatisch importeren in uw vRealize Automation-instantie.