Er wordt voor werkstroomabonnementen en de gebeurtenisbrokerservice soms specifieke terminologie gebruikt die wellicht nadere toelichting behoeft.

Tabel 1. Terminologie voor werkstroomabonnementen en gebeurtenisbroker
Term Beschrijving
Gebeurtenisonderwerp Geeft een beschrijving van een verzameling gebeurtenissen met dezelfde logische reden en dezelfde structuur. Elke gebeurtenis is een instantie van een gebeurtenisonderwerp.
Gebeurtenis Duidt op een wijziging van de status van de producer of andere entiteiten die erdoor worden beheerd. De gebeurtenis is de entiteit die informatie over het optreden ervan registreert.
Bericht Draagt informatie over de gebeurtenis over tussen de verschillende services en onderdelen. Er kan bijvoorbeeld een bericht worden gestuurd van de producer naar de gebeurtenisbrokerservice of van de gebeurtenisbrokerservice naar de abonnees.
Gebeurtenisbrokerservice De service die ervoor zorgt dat de berichten die een producer publiceert, worden doorgestuurd naar de abonnees.
Nettolading De gebeurtenisgegevens.
Abonnement Geeft aan dat een abonnee op de hoogte wil worden gehouden over een gebeurtenis. Dit gebeurt door een abonnement te nemen op een gebeurtenisonderwerp en de criteria te definiëren die de melding triggeren.
Abonnee De consument van de gebeurtenissen die conform het ingestelde abonnement naar de gebeurtenisbrokerservice worden gepubliceerd. Een abonnee wordt ook wel consument genoemd.
Provider Registreert gebeurtenisonderwerpen in de gebeurtenisbrokerservice.
Producer Publiceert gebeurtenissen naar de gebeurtenisbrokerservice.
Systeembeheerder Een gebruiker met rechten om werkstroomabonnementen op tenant- en systeemniveau te maken, te lezen, bij te werken en te verwijderen met behulp van de API of vRealize Automation-invoegtoepassing. vRealize Automation heeft geen gebruikersinterface voor de systeembeheerder.
Tenantbeheerder De gebruiker met rechten om werkstroomabonnementen op tenantniveau te maken, te lezen, bij te werken en te verwijderen voor de tenant.
Werkstroomabonnement Geeft aan voor welk gebeurtenisonderwerp en onder welke voorwaarden een vRealize Orchestrator-werkstroom wordt getriggerd.
Systeemwerkstroomabonnement Een speciaal werkstroomabonnement dat reageert op systeemgebeurtenissen en op gebeurtenissen in alle tenants.
Tenantwerkstroomabonnement Een speciaal werkstroomabonnement dat aangeeft onder welke voorwaarden een vRealize Orchestrator-werkstroom wordt getriggerd voor gebeurtenissen in dezelfde tenant.