Systeembeheerders maken een algemene uitgaande e-mailserver om uitgaande e-mailmeldingen af te handelen. U kunt slechts één uitgaande server maken. Deze verschijnt als standaardoptie voor alle tenants. Als tenantbeheerders deze instellingen niet overschrijven voordat ze meldingen inschakelen, gebruikt vRealize Automation de algemeen geconfigureerde e-mailserver.

Voorwaarden

Meld u aan bij de vRealize Automation-console als systeembeheerder.

Procedure

 1. Selecteer Beheer > E-mailservers.
 2. Klik op het pictogram Toevoegen (Toevoegen).
 3. Selecteer E-mail – Uitgaand.
 4. Klik op OK.
 5. Geef een naam op in het tekstvak Naam.
 6. (Optioneel) Geef een beschrijving op in het tekstvak Beschrijving.
 7. Geef de naam van de server op in het tekstvak Servernaam.
 8. Kies een coderingsmethode.
  • Klik op SSL gebruiken.
  • Klik op TLS gebruiken.
  • Klik op Geen om ongecodeerde berichten te verzenden.
 9. Typ het poortnummer van de server in het tekstvak Serverpoort.
 10. (Optioneel) Schakel het selectievakje Vereist in, als voor de server verificatie vereist is.
  1. Typ in het tekstvak Gebruikersnaam een gebruikersnaam.
  2. Typ een wachtwoord in het tekstvak Wachtwoord.
 11. Typ het e-mailadres waardoor e-mails van vRealize Automation schijnbaar verzonden moeten zijn, in het tekstvak Adres afzender.
  Dit e-mailadres hoort bij de door u opgegeven gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord.
 12. Kies of vRealize Automation automatische certificaten van de e-mailserver kan accepteren.
 13. Klik op Testverbinding.
 14. Klik op Toevoegen.