U kunt een reservering maken om inrichtingsbronnen aan een specifieke bedrijfsgroep toe te wijzen.

Een reservering wijst een deel van de geheugen-, CPU- en opslagbronnen toe op een bepaalde computerbron of de inrichtingsservices van een datacentrum van een cloudservice-account.

Een bedrijfsgroep kan meerdere reserveringen voor dezelfde computerbron of voor verschillende computerbronnen hebben, of een of meer reserveringen met een of meer machines.

Een computerbron kan ook meerdere reserveringen voor meerdere bedrijfsgroepen bevatten.

Wanneer een gebruiker een machine aanvraagt, kan deze worden ingericht via elke reservering van het juiste type met voldoende capaciteit voor de machine. U kunt een reserveringsbeleid toepassen op een blueprint om het aantal machines dat op basis van die blueprint wordt ingericht, te beperken tot een subset met beschikbare reserveringen.

Zie Reserveringen en reserveringsbeleid configureren voor informatie over het maken van reserveringen en reserveringsbeleidsregels.