U kunt ingerichte implementaties schalen om deze aan te passen aan veranderende werklastvereisten. U kunt de acties opschalen of neerschalen gebruiken voor horizontale schalingen, en de actie machine opnieuw configureren voor verticale schalingen. U beheert acties voor schalen en opnieuw configureren door rechten of goedkeuringsbeleid te gebruiken, of door beperkingen voor ontwerpen rechtstreeks in blueprints te integreren.

Opschalen of Neerschalen

Nadat u een implementatie inricht, kunt u deze aanpassen aan veranderende werklastvereisten door het aantal instanties van virtual of cloud machines in uw implementatie te verhogen of te verlagen. U hebt bijvoorbeeld een drielaagse banktoepassing met een geclusterd toepassingsserverknooppunt, een databaseknooppunt en een load balancer-knooppunt geïmplementeerd. De vraag neemt toe en u constateert dat de twee instanties van uw toepassingsserverknooppunt het verkeer niet aankunnen. Aangezien uw blueprint ondersteuning biedt voor maximaal 10 instanties van de toepassingsserver en u over de rechten beschikt voor schaalacties, kunt u de toepassing uitschalen. U navigeert naar uw ingerichte toepassingsitem in vRealize Automation en u selecteert de actie voor opschalen om nog een instantie van uw toepassingsserverknooppunt aan de implementatie toe te voegen. vRealize Automation richt een nieuwe machine in, installeert het toepassingssoftwareonderdeel, en werkt uw load balancer bij zodat uw toepassing de verhoogde vraag aankan.

Als de vraag weer daalt, kunt u de implementatie neerschalen. De nieuwste machines en softwareonderdelen worden als eerste vernietigd, en uw netwerk- en beveiligingsonderdelen worden bijgewerkt zodat uw geïmplementeerde toepassing geen onnodige bronnen gebruikt.

Tabel 1. Ondersteuning voor schaalbare onderdelen
Type onderdeel Ondersteund Opmerkingen
Machineonderdelen Ja Met Opschalen richt u aanvullende instanties van uw machines in en met Neerschalen worden de nieuwste machines het eerst vernietigd.
Softwareonderdelen Ja Softwareonderdelen worden samen met geschaalde machines ingericht of vernietigd, en de scripts voor de bijwerklevenscyclus worden uitgevoerd voor alle softwareonderdelen die afhankelijk zijn van de geschaalde machineonderdelen.
Netwerk- en beveiligingsonderdelen Ja

Netwerk- en beveiligingsonderdelen, waaronder NSX-load balancers, beveiligingsgroepen en beveiligingstags, worden bijgewerkt voor de nieuwe implementatieconfiguratie.

Schalen heeft gevolgen voor de netwerk- en beveiligingsinstellingen, inclusief load balancer, voor de implementatie. Wanneer u een implementatie, die één of meer knooppunten bevat, in- of uitschaalt, worden de gekoppelde NSX-netwerkonderdelen bijgewerkt. Als er bijvoorbeeld een NAT-netwerkonderdeel op aanvraag is gekoppeld aan de implementatie, worden de NAT-regels bijgewerkt in overstemming met de schalingsaanvraag.

Wanneer u een implementatie met een gekoppelde load balancer in- of uitschaalt, wordt de load balancer automatisch geconfigureerd om de recent toegevoegde machines op te nemen of om de machines voor taakverdeling te stoppen die in aanmerking komen voor ontkoppeling.

Wanneer u een implementatie met een load balancer uitschaalt, worden secundaire IP-adressen toegevoegd aan de load balancer. Afhankelijk van de keuze voor in- of uitschalen, worden virtual machines toegevoegd of verwijderd uit de loadbalancer en opgeslagen in of verwijderd uit de IaaS-database.

Onderdelen van XaaS Ja

XaaS-onderdelen die zijn gemarkeerd als schaalbaar en waarvoor levenscycluswerkstromen zijn toegewezen, kunnen worden in- en uitgeschaald. U kunt u het aantal instanties opgeven.

Zie Een XaaS-blueprint toevoegen voor meer informatie.

Geneste blueprints Ja Ondersteunde onderdelen in geneste blueprints kunnen alleen worden bijgewerkt als u expliciete afhankelijkheden van geschaalde machineonderdelen maakt. U maakt expliciete afhankelijkheden door afhankelijkheidslijnen te tekenen op het ontwerpcanvas.

Wanneer u een implementatie opschaalt, wijst vRealize Automation de gevraagde bronnen toe aan de huidige reservering voordat u verdergaat. Als de schaling gedeeltelijk is gelukt, en één of meer items niet kunnen worden ingericht bij deze toegewezen bronnen, wordt de toewijzing van de bronnen niet ongedaan gemaakt en worden ze niet beschikbaar voor nieuwe aanvragen. Bronnen die zijn toegewezen, maar niet worden gebruikt vanwege een schalingsfout, worden ook wel hangende bronnen genoemd. U kunt gedeeltelijk gelukte schalingsbewerkingen proberen te repareren door de implementatie opnieuw te schalen. U kunt een implementatie echter niet naar de huidige grootte schalen, en als u op deze manier een gedeeltelijk gelukte schaling probeert te repareren, wordt de toewijzing van hangende bronnen niet opgeheven. U kunt de details van de uitvoering van aanvragen bekijken en erachter komen welke taken op welke knooppunten zijn mislukt zodat u beter kunt bepalen of u de gedeeltelijk gelukte schaling kunt oplossen met een andere schalingsbewerking. Mislukte en gedeeltelijk gelukte schalingsbewerkingen hebben geen impact op de werking van uw oorspronkelijke implementatie, en u kunt uw catalogusitems blijven gebruiken wanneer u fouten oplost.

Bij een geclusterde implementatie met meerdere VM's, gemaakt op basis van een blueprint, mislukt het schalen wanneer de blueprint gebruikmaakt van een aangepaste hostnaameigenschap maar geen machinevoorvoegsel bevat. Om dit probleem te voorkomen, kunt u de optie voor het machinevoorvoegsel in de blueprint-definitie gebruiken. Anders probeert de schaalfunctie dezelfde hostnaaminstelling te gebruiken voor iedere VM in de cluster. Zie VMware Knowledge Base-artikel 2148213 op http://kb.vmware.com/kb/2148213 voor meer informatie.

Opschalen of neerschalen door middel van opnieuw configureren

Nadat u een virtual of cloud machine van vSphere, vCloud Air of vCloud Director hebt ingericht, kunt u de implementatie aanpassen aan veranderende werklastvereisten door een herconfiguratie van de machine aan te vragen om de machinebronspecificaties van de CPU, het geheugen, de opslag of de netwerken te verhogen (opschalen) of te verlagen (neerschalen). U kunt tevens aangepaste eigenschappen toevoegen, bewerken of verwijderen en beschrijvingen wijzigen. U kunt herconfiguratie aanvragen voor het omhoog of omlaag schalen van machines die de status Aan of Uit hebben.

Als u een virtuele of cloudmachine herconfigureert om deze omhoog te schalen, wijst vRealize Automation de aangevraagde bronnen op de huidige reservering toe voordat er verder wordt gegaan. Als de bronnen niet beschikbaar zijn, mislukt de herconfiguratie van een machine. Als een verzoek voor herconfiguratie van een machinevervalt, worden aan het omhoog schalen toegewezen bronnen weer vrijgegeven en worden deze weer beschikbaar voor nieuwe verzoeken. Als u een virtuele of cloudmachine herconfigureert voor omlaag schalen, worden er pas bronnen voor nieuwe verzoeken beschikbaar gemaakt als de herconfiguratie succesvol wordt voltooid.

Tabel 2. Vereiste rechten voor schalingsscenario's voor het opnieuw configureren van machines (alleenvSphere, vCloud Air en vCloud Director
Eigenaar van virtuele of cloudmachine wil... Vereiste rechten
De herconfiguratie voor schalen direct nadat de vereiste goedkeuringen zijn gegeven uitvoeren. Opnieuw configureren
Een datum en tijd specificeren waarop de herconfiguratie voor schalen moet worden uitgevoerd. Opnieuw configureren
Een herconfiguratie voor schalen opnieuw inplannen aangezien het verzoek pas na de geplande tijd was goedgekeurd. Opnieuw configureren
Een mislukt verzoek voor herconfiguratie opnieuw indienen. Opnieuw configureren uitvoeren
Een mislukt verzoek voor herconfiguratie annuleren. Opnieuw configureren annuleren
Een gepland verzoek voor herconfiguratie annuleren. Opnieuw configureren annuleren