De XaaS-blueprints kunnen worden gepubliceerd als catalogusitem of kunnen worden gebruikt in het blueprintontwerpprogramma. De bronacties zijn acties die u uitvoert op geïmplementeerde items.

XaaS gebruikt vRealize Orchestrator voor het uitvoeren van werkstromen waarmee items worden ingericht of acties worden uitgevoerd. U kunt bijvoorbeeld de werkstromen configureren om vSphere virtual machines, Active Directory-gebruikers in groepen te maken of om PowerShell-scripts uit te voeren. Als u een aangepaste vRealize Orchestrator-werkstroom maakt, kunt u die werkstroom als item beschikbaar maken in de servicecatalogus, zodat gebruikers aan wie rechten zijn verleend de werkstroom kunnen uitvoeren.

U kunt een XaaS-blueprint gebruiken als een onderdeel in een blueprint die u maakt in het ontwerpcanvas of u kunt de blueprint direct publiceren in de servicecatalogus.

Als u een blueprint gebruikt als een onderdeel in een andere blueprint, kunt u deze zo configureren dat de schaal ervan wordt aangepast wanneer de blueprint wordt opgeschaald of neergeschaald.