Als tenantbeheerder wilt u een afzonderlijke catalogusservice maken voor uw ontwikkelings- en kwaliteitsteam zodat de specifieke catalogusitems onzichtbaar blijven voor andere teams van bijvoorbeeld de afdeling financiën en human resources. Voor de publicatie van alle vereiste catalogusitems die het ontwikkelings- en kwaliteitsteam nodig hebben voor hun testcases, maakt u de catalogusservice 'Dev- en QE-service'.

Procedure

  1. Selecteer Beheer > Catalogusbeheer > Services.
  2. Klik op het pictogram Nieuw (Toevoegen).
  3. Typ de naam Dev- en QE-service in het tekstvak Naam.
  4. Typ de beschrijving Dev- en QE-catalogusitems voor testcases in het tekstvak Beschrijving.
  5. Selecteer Actief in het vervolgkeuzemenu Status.
  6. Als catalogusbeheerder die de service maakt, gebruikt u de zoekoptie om uw naam als eigenaar toe te voegen.
  7. Voeg de aangepaste gebruikersgroep Ondersteuningsteam toe.
    U voegt bijvoorbeeld een aangepaste gebruikersgroep met IaaS-architecten en softwarearchitecten toe die in geval van problemen met de inrichting van catalogusitems als contactpersoon fungeren voor u en de gebruikers van de servicecatalogus.
  8. Klik op OK.

resultaten

U hebt een Dev- en QE-catalogusservice gemaakt en geactiveerd, maar er zijn nog geen catalogusitems aan toegewezen.