Als u analyses voor werklastplaatsing wilt leveren aan vRealize Automation om machines te plaatsen wanneer u nieuwe blueprints implementeert, moet u de instantie van vRealize Operations Manager hierop voorbereiden.

Voorzichtig: Installeer de vRealize Automation-oplossing, waarin Management Pack is inbegrepen, op slechts één enkele instantie van vRealize Operations Manager.

Om uw instantie van vRealize Operations Manager voor te bereiden op het leveren van analyses aan vRealize Automation, moet u de vRealize Automation-oplossing installeren en configureren. U moet ook beleid configureren en dit toepassen op uw clustercomputerbronnen.

Nadat u de vRealize Automation-oplossing hebt geconfigureerd, kunt u virtual machines die door vRealize Automation worden beheerd niet meer verplaatsen of opnieuw verdelen.

Als de vRealize Automation-oplossing niet in de vRealize Operations Manager-instantie is geïnstalleerd, kunt u met plaatsing van werkbelasting nog steeds virtual machines verplaatsen of opnieuw verdelen die worden beheerd door vRealize Automation.

Als u de plaatsing van werkbelasting wilt toestaan om virtual machines te verplaatsen, moeten deze virtual machines zich in een datacenter of aangepast datacenter bevinden.

Voorwaarden

Procedure

 1. Installeer en configureer de vRealize Automation-oplossing in de instantie van vRealize Operations Manager die werklastplaatsing beheert.
  De oplossing is mogelijk al geïnstalleerd.
  1. Klik op Beheer > Oplossingen om de oplossingen te zien die in vRealize Operations Manager zijn geïnstalleerd.
  2. Controleer of de vRealize Automation-oplossing al is geïnstalleerd.
   Download en installeer de oplossing als de vRealize Automation-oplossing niet in de lijst wordt weergegeven. Zie Management Pack for vRealize Automation op Solution Exchange.
  3. Als de oplossing in de lijst wordt weergegeven, selecteert u de VMware vRealize Automation-oplossing en klikt u op Configureren.
  4. Configureer de vRealize Automation-oplossing en sla de instellingen op.
   Zie Solutions in vRealize Operations Manager in het vRealize Operations Manager-informatiecentrum voor meer informatie over het configureren van de oplossing.
 2. Als u het vRealize Operations Manager-standaardbeleid niet gebruikt, moet u een aangepaste groep maken. Vervolgens voegt u uw clustercomputerbronnen toe aan de aangepaste groep.
  Als u een ander beleid dan het standaardbeleid wilt toepassen op uw clusters, voegt u een aangepaste groep toe. Vervolgens kunt u het beleid op de aangepaste groep toepassen. Als u het standaardbeleid gebruikt, hoeft u geen aangepaste groep te maken, omdat het standaardbeleid op alle objecten wordt toegepast.
  1. Klik op Omgeving > Aangepaste groepen.
  2. Maak een aangepaste groep als er geen aangepaste groep voor uw clusters bestaat.
   Zie User Scenario: Creating Custom Object Groups in het vRealize Operations Manager-informatiecentrum voor meer informatie.
  3. Voeg het cluster toe aan de aangepaste groep en sla de aangepaste groep op.
 3. Configureer beleid om werklasten op uw clusters te consolideren en in evenwicht te brengen, en pas dat beleid toe op de aangepaste groep.
  U kunt beleid configureren in vRealize Operations Manager om de instellingen te bepalen voor consolidatie, evenwichtige verdeling, invulling, CPU, geheugen en schijfruimte. U kunt bijvoorbeeld de instelling met de naam Werklasten consolideren wijzigen om op basis van de clusterstatus en capaciteit de beste plaatsing te bepalen voor nieuwe beheerde werklasten. Ook kunt u de drempelinstelling voor Werklasten evenwichtig verdelen aanpassen aan het assertiviteitsniveau dat nodig is voor het plaatsen van werklasten. U kunt een of meer verzamelingen met beleidsregels configureren en deze toepassen op uw clustercomputerbronnen.
  1. Klik op Beheer > Beleid > Beleidsbibliotheek.
  2. Klik op Beleid toevoegen/bewerken en klik op Automatisering van werklast om waarden voor werklasten in te stellen.

   De instellingen met de naam Werklasten consolideren en Clusterheadroom zijn van toepassing op de initiële plaatsing van virtual machines.

   • Wanneer u Werklasten consolideren instelt op geen, verdeelt de plaatsing van werkbelasting de werklast over alle clusters waarop het beleid wordt toegepast. Wanneer u Werklasten consolideren instelt op een andere waarde dan geen, vult de plaatsing van werkbelasting eerst de drukste cluster.
   • Clusterheadroom is de bufferruimte die in een cluster is gereserveerd als een percentage van de totale capaciteit. Als u de clusterheadroom bijvoorbeeld instelt op 20%, kan die buffer mogelijk voorkomen dat de plaatsing van werkbelasting virtual machines op die cluster plaatst. De reden waarom dit de plaatsing voorkomt, is omdat de cluster 20% minder vrije CPU-, geheugen- of schijfruimte heeft.
  3. Klik op Beleid op groepen toepassen in de beleidwerkruimte.
  4. Selecteer de aangepaste groep.
  5. Sla het beleid op.

resultaten

U hebt vRealize Operations Manager zodanig geconfigureerd dat vRealize Automation de analyses voor werklastplaatsingen gebruikt om plaatsingsdoelen van machines voor te stellen wanneer gebruikers blueprints implementeren.

Volgende stappen

Wacht tot vRealize Automation en vRealize Operations Manager gegevens hebben verzameld bij de endpoints en objecten in uw omgeving. Wanneer u nieuwe blueprints implementeert, geeft vRealize Automation de aanbevelingen voor werklastplaatsingen, doelkandidaten en geselecteerde plaatsing weer die u kunt bevestigen.