Wanneer u de koppeling tussen een vaardigheid en een werkstroom verwijdert, is die werkstroom niet langer beperkt tot de DEM-werkers die zijn gekoppeld aan dezelfde vaardigheid.

Voorwaarden

Start de vRealize Automation Designer-console.

Procedure

  1. Klik in het lint op Vaardigheden beheren.
  2. Selecteer in het dialoogvenster Vaardigheden bewerken de naam van de vaardigheid in de lijst aan de linkerzijde.
  3. Selecteer de naam van één of meer werkstromen uit de lijst met werkstromen en klik op het pictogram Verwijderen (knop met minteken).
  4. Klik op OK om het dialoogvenster Vaardigheden beheren te sluiten en de wijzigingen op te slaan in Model Manager.