Tenantbeheerders kunnen een binnenkomende e-mailserver toevoegen zodat gebruikers kunnen reageren op meldingen voor het voltooien van werkitems, zoals goedkeuringen.

Elke tenant kan slechts één binnenkomende e-mailserver hebben. Als uw systeembeheerder al een algemene binnenkomende e-mailserver heeft geconfigureerd, gaat u naar Standaard inkomende e-mailserver voor systeem overschrijven.

Voorwaarden

 • Meld u bij vRealize Automation aan als tenantbeheerder.

 • Controleer of de opgegeven gebruiker in een identiteitsarchief en de bedrijfsgroep aanwezig is.

Procedure

 1. Selecteer Beheer > Meldingen > E-mailservers.
 2. Klik op het pictogram Toevoegen (Toevoegen).
 3. Selecteer E-mail - Binnenkomend en klik op OK.
 4. Configureer de volgende opties voor binnenkomende e-mailservers.
  Optie Actie
  Naam Voer een naam in voor de binnenkomende e-mailserver.
  Beschrijving Voer een beschrijving in voor de binnenkomende e-mailserver.
  Beveiliging Schakel het selectievakje SSL gebruiken in.
  Protocol Kies een serverprotocol.
  Servernaam Voer de servernaam in.
  Serverpoort Voer het serverpoortnummer in.
 5. Typ de naam voor de map voor e-mails in het tekstvak Mapnaam:.
  Deze optie is alleen vereist als u het serverprotocol IMAP hebt gekozen.
 6. Voer in het tekstvak Gebruikersnaam een gebruikersnaam in.
 7. Voer een wachtwoord in het tekstvak Wachtwoord in.
 8. Typ het e-mailadres waar vRealize Automation-gebruikers antwoorden naar kunnen sturen in het tekstvak E-mailadres.
 9. (Optioneel) Selecteer Verwijderen van server als u alle verwerkte e-mails van de server wilt verwijderen die door de meldingsservice zijn opgehaald.
 10. Kies of vRealize Automation automatische certificaten van de e-mailserver kan accepteren.
  Deze optie is alleen beschikbaar als u codering hebt ingeschakeld.
  • Klik op Ja om automatische certificaten te accepteren.
  • Klik op Nee om automatische certificaten te weigeren.
 11. Klik op Testverbinding.
 12. Klik op Toevoegen.