U kunt de frequentie van verschillende callbackprocedures wijzigen, inclusief de frequentie waarop de vRealize Automation-callbackprocedure wordt uitgevoerd voor gewijzigde machineleases.

vRealize Automation gebruikt een geconfigureerd tijdsinterval om verschillende callbackprocedures op de Model Manager-service uit te voeren, zoals ProcessLeaseWorkflowTimerCallbackIntervalMiliSeconds dat zoekt naar machines waarvan de leases zijn gewijzigd. U kunt deze tijdsintervallen wijzigen om frequenter of minder frequent te controleren.

Wanneer u een tijdwaarde voor deze variabelen invoert, voert u een waarde in in milliseconden. Bijvoorbeeld 10000 milliseconden = 10 seconden en 3600000 milliseconden = 60 minuten = 1 uur.

Voorwaarden

Meld u aan als beheerder bij de server die de IaaS Manager Service host. Voor gedistribueerde installaties is dit de server waarop de Manager Service is geïnstalleerd.

Procedure

 1. Open het bestand ManagerService.exe.config in een editor. Het bestand bevindt zich in de vRealize Automation-serverinstallatiemap, doorgaans %SystemDrive%\Program Files x86\VMware\vCAC\Server.
 2. Werk desgewenst de volgende variabelen bij.
  Parameter Beschrijving
  RepositoryWorkflowTimerCallbackMiliSeconds Controleert de opslagplaatsservice of de Model Manager-webservice op activiteit. Standaardwaarde is 10000.
  ProcessLeaseWorkflowTimerCallbackIntervalMiliSeconds Controleert op verlopen machineleases. Standaardwaarde is 3600000.
  BulkRequestWorkflowTimerCallbackMiliSeconds Controleert op bulkaanvragen. Standaardwaarde is 10000.
  MachineRequestTimerCallbackMiliSeconds Controleert op machineaanvragen. Standaardwaarde is 10000.
  MachineWorkflowCreationTimerCallbackMiliSeconds Controleert op nieuwe machines. Standaardwaarde is 10000.
 3. Sla het bestand op en sluit het.
 4. Selecteer Start > Systeembeheer > Services.
 5. Stop de vCloud Automation Center-service en start deze vervolgens opnieuw op.
 6. (Optioneel) Als vRealize Automation wordt uitgevoerd in de modus Hoge beschikbaarheid, moeten eventuele wijzigingen die in het bestand ManagerService.exe.config na de installatie zijn aangebracht, zowel op de primaire als op de failoverservers worden uitgevoerd.