De manier waarop u rechten configureert, bepaalt wat er in de servicecatalogus wordt weergegeven. De interactie van services, catalogusitems en onderdelen, acties en goedkeuringsbeleid beïnvloedt wat de gebruiker van de servicecatalogus kan aanvragen en hoe goedkeuringsbeleid wordt toegepast.

Houd rekening met de interacties van services, catalogusitems, acties en goedkeuringen wanneer u een recht maakt.