Als u de werkstroom voor menubewerking hebt aangepast, moet u deze verder configureren om deze beschikbaar te stellen aan gebruikers van de vRealize Automation-console.