In het dialoogvenster Werkstroom laden worden alle revisies van een werkstroom in Model Manager weergegeven, zodat u toegang hebt tot de volledige versiegeschiedenis van de werkstromen.

Telkens als u een werkstroom naar Model Manager stuurt, wordt de revisie- en tijdstempel bijgewerkt.

Voorwaarden

Start de vRealize Automation Designer-console.

Procedure

  1. Klik op Laden.
  2. Selecteer de revisie van de werkstroom die u wilt terugzetten.
    De oorspronkelijke werkstroom die door VMware is geleverd, heeft revisie 0 (nul).
  3. Klik op OK.
  4. Werk de werkstroom in Model Manager bij door op Verzenden te klikken.

resultaten

De eerdere revisie wordt de meest recente revisie in Model Manager. Als u bijvoorbeeld revisie 1 en 2 van een werkstroom hebt gemaakt en vervolgens revisie 0 opnieuw laadt en opslaat, zijn revisie 0 en 3 identiek en hebt u de werkstroom teruggebracht tot de versie die door VMware is geleverd.