U kunt endpoints maken om vRealize Automation toestemming te geven om te communiceren met de Hyper-V-, XenServer- of Xen Pool-hoofdomgeving, en computerbronnen te ontdekken, gegevens te verzamelen en machines in te richten.

Voorwaarden

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Endpoints > Agenten.
 2. Typ de volledig gekwalificeerde DNS-naam van uw Hyper-V-server, Xen-server of Xen-hoofdpool in het tekstvak Computerbron.
  Opmerking:

  In geval van een Xen-poolendpoint moet u de naam van de hoofdpool invoeren.

  Om dubbele vermeldingen te voorkomen in de vRealize Automation-tabel met computerbronnen, geeft u een adres op dat overeenkomt met het geconfigureerde hoofdadres van de Xen-pool. Als het hoofdadres van de Xen-pool bijvoorbeeld de hostnaam bevat, voert u de hostnaam en niet de FQDN in. Als het hoofdadres van de Xen-pool gebruikmaakt van FQDN, voert u de FQDN in.
 3. Selecteer de proxyagent die uw systeembeheerder voor dit endpoint heeft geïnstalleerd in het vervolgkeuzemenu Naam proxyagent.
 4. (Optioneel) Geef een beschrijving op in het tekstvak Beschrijving.
 5. Klik op OK.

resultaten

vRealize Automation verzamelt gegevens van uw endpoint en ontdekt uw rekenbronnen.

Volgende stappen

Voeg de computerbronnen van uw endpoint toe aan een materiaalgroep. Zie Een materiaalgroep maken.