U hebt systeemeigenschappen geselecteerd voor het goedkeuringsformulier om de goedkeurder in staat te stellen de waarde aan te passen.

Voor de goedkeuring van een virtual machine selecteert u bijvoorbeeld CPU als u de goedkeurder een aanvraag voor 6 CPU's wilt laten wijzigen in 4 CPU's.

Voor systeemeigenschappen selecteert u Beheer > Goedkeuringsbeleid. Klik op Nieuw. Selecteer het beleidstype en klik op OK. Klik op het tabblad Goedkeuring vooraf of Goedkeuring achteraf op het pictogram Nieuw (Niveau toevoegen) en klik op het tabblad Systeemeigenschappen.

Tabel 1. Opties voor systeemeigenschappen
Optie Beschrijving
Eigenschappen

De lijst met beschikbare systeemeigenschappen hangt af van het geselecteerde aanvraagtype of catalogusitem en er moeten tevens systeemeigenschappen bestaan voor het betreffende item.

Bepaalde eigenschappen zijn alleen beschikbaar wanneer de blueprint op een specifieke manier is geconfigureerd. Bijvoorbeeld: CPU's. De blueprint waarop u het goedkeuringsbeleid toepast met de eigenschap CPU-systeem, moet als bereik worden geconfigureerd. Het minimum voor CPU is bijvoorbeeld 2 en het maximum is 8.