Voordat u de offlineconnectorupgrade start, bereidt u de lokale webserver voor door een directorystructuur met een subdirectory voor de connectortoepassing te maken.

Voorwaarden

 • Download het bestand identity-manager-connector-versionNumber-buildNumber-updaterepo.zip van My VMware. Ga naar my.vmware.com, navigeer naar de downloadpagina van VMware Identity Manager, en download het bestand dat wordt weergegeven onder VMware Identity Manager Connector offline upgrade package.
 • Als u een IIS-webserver gebruikt, configureert u de webserver om speciale tekens in bestandsnamen toe te staan. U configureert dit in het gedeelte Aanvraagfiltering door de optie Dubbele aanhalingstekens toestaan te selecteren.

Procedure

 1. Maak een directory op de webserver op http://YourWebServer/VM/ en kopieer het gedownloade ZIP-bestand naar deze directory.
 2. Controleer of uw webserver MIME-typen bevat voor .sig (tekst/zonder opmaak) en .sha256 (tekst/zonder opmaak).
  Zonder deze MIME-typen kan uw webserver niet controleren op updates.
 3. Pak het bestand uit.
  De inhoud van het uitgepakte ZIP-bestand wordt aangeboden door http:// YourWebServer/ VM/.
  De uitgepakte inhoud van het bestand bevat de volgende subdirectory's: /manifest en /package-pool.
 4. Voer de volgende opdracht updatelocal.hzn uit om te controleren of de URL geldige update-inhoud bevat.
  /usr/local/horizon/update/updatelocal.hzn checkurl http://YourWebServer/VM