Een XaaS-blueprint is een specificatie voor de uitvoering van een vRealize Orchestrator-werkstroom waarmee u een doelsysteem in uw omgeving wijzigt. De blueprint met de werkstroom bevat onder meer de invoerparameters, de formulieren voor indiening en informatie, de reeks acties en de (niet-)inrichtingsbewerking.

U kunt een XaaS-blueprint op de volgende manieren maken en gebruiken:

 • Maak een XaaS-blueprintonderdeel. Een onderdeelblueprint is een blueprint voor (niet-)inrichting die u op het ontwerpcanvas voor blueprints kunt opnemen als onderdeel van een samengestelde blueprint. Als u deze blueprint als onderdeel gebruikt, moet u levenscyclusopties voor het onderdeel configureren om in- en uitschaalbewerkingen mogelijk te maken voor de samengestelde blueprint die u implementeert.

  Dit blueprinttype kan ook als standalone blueprint worden gepubliceerd.

 • Maak een standalone XaaS-blueprint. Een standalone blueprint is een blueprint voor (niet-)inrichtingen die rechtstreeks, inclusief rechten in de servicecatalogus wordt gepubliceerd.

Ga voor een voorbeeld van het maken van Active Directory-gebruikers met een XaaS-blueprint naar Een XaaS-blueprint en -actie maken voor het maken en wijzigen van een gebruiker.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij vRealize Automation als een XaaS-architect.

 • Als er bronnen moeten worden ingericht met de blueprint, maakt u een aangepaste bron die overeenkomt met de invoerparameter van de serviceblueprint. Zie Een aangepaste bron voor XaaS toevoegen. Als de blueprint geen vRealize Orchestrator-toepassing met API gebruikt, hoeft u geen aangepaste bron te configureren.
 • Wanneer u een XaaS-blueprint maakt, publiceert u een vRealize Orchestrator-werkstroom die als onderdeelblueprint of catalogusitem kan worden gebruikt. De blueprint bevat een formulier dat u desgewenst kunt bewerken. Zie Een XaaS-blueprintformulier maken.
 • Gebruik de gedetailleerde informatie over de opties om de blueprint te configureren. Zie Opties voor wizard voor nieuwe XaaS-blueprints of bewerken van blueprints.

Procedure

 1. Selecteer Ontwerpen > XaaS > XaaS-blueprints.
 2. Klik op het pictogram Nieuw (Toevoegen).
 3. Selecteer op het tabblad Werkstroom de werkstroom die wordt uitgevoerd wanneer de blueprint wordt gebruikt om de bron in te richten.
  Dit tabblad is niet beschikbaar als u een blueprint bewerkt.
  1. Blader door de werkstroombibliotheek van vRealize Orchestrator en selecteer een werkstroom die betrekking heeft op uw aangepaste bron.
  2. Controleer de invoer- en uitvoerparameters zodat u later de juiste waarden kunt invoeren.
  3. Klik op Volgende.
 4. Configureer de opties op het tabblad Algemeen en klik op Volgende.
  1. Typ in het tekstvak Naam een unieke naam voor deze blueprint.
  2. Als u deze blueprint niet wilt gebruiken als onderdeel van een samengestelde blueprint, schakelt u het selectievakje Beschikbaar stellen als onderdeel in het ontwerpcanvas uit.
 5. Wijzig het formulier desgewenst via het tabblad Blueprintformulier en klik op Volgende.
 6. Selecteer een waarde op de pagina Ingerichte bron en klik op Volgende.
  Optie Beschrijving
  Geen inrichting Als u met deze werkstroom geen bronnen inricht, kunt u deze optie selecteren of het veld leeg laten.
  <Een aangepaste bron die u eerder hebt gemaakt> Selecteer de aangepaste bron waarvoor deze inrichtingswerkstroom kan worden gebruikt.
 7. Definieer op het tabblad Levenscyclus onderdeel hoe deze blueprint zich gedraagt tijdens het inschalen, uitschalen en vernietigen.
  Deze werkstromen worden uitgevoerd vanuit een geïmplementeerde, samengestelde blueprint waaraan deze blueprint als onderdeel is toegevoegd. Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van de blueprint. Niet alle blueprintwerkstromen ondersteunen of vereisen alle opties.
 8. Klik op Voltooien.
 9. Selecteer de rij met uw blueprint en klik op Publiceren.

resultaten

U hebt een XaaS-blueprint gemaakt en gepubliceerd.

Volgende stappen