Blueprints worden opgeslagen met de status Concept en moeten handmatig worden gepubliceerd, voordat u ze kunt configureren als catalogusitems of ze kunt gebruiken als componenten van blueprints in het ontwerpcanvas.

Nadat u de blueprint hebt gepubliceerd, kunt u er rechten aan toekennen en de blueprint beschikbaar maken voor inrichtingsaanvragen in de servicecatalogus.

U hoeft een blueprint maar eenmaal te publiceren. Alle veranderingen die u aanbrengt in een gepubliceerde blueprint worden automatisch weergegeven in de catalogus en in geneste blueprint-onderdelen.