Hierdoor wordt de installatie van een vaardigheid in Model Manager ongedaan gemaakt.

Samenvatting

CloudUtil.exe Skill-Uninstall -n|--name <Name> [--repository <Model Manager Root URI>]
[-v|--verbose]

Argumenten voor Skill-Uninstall

Argument Beschrijving
-n | - -name Naam van de vaardigheid waarvan de installatie ongedaan gemaakt wordt in Model Manager.

- -repository

(Optioneel) De hoofd-URI van Model Manager, bijvoorbeeld: http://hostname/repository. Standaard wordt deze vermeld in het configuratiebestand voor CloudUtil in de sleutel repositoryAddress onder de sectie <appSettings>.

-v | - -verbose

(Optioneel) Zorgt ervoor dat er een stack-tracering wordt uitgevoerd in plaats van enkel een uitzonderingsbericht, wanneer er een fout optreedt.

Opmerking: De installatie van een vaardigheid kan niet ongedaan worden gemaakt als deze is gekoppeld aan een Distributed Execution Manager of een werkstroom. Zie DEM-Remove-Skills of Workflow-Remove-Skills.