Richt een machine in door op te starten in een WinPE-omgeving en installeer vervolgens een besturingssysteem met behulp van een WIM-installatiekopie (Windows Imaging File Format) van een bestaande Windows-referentiemachine.

Hier volgt een algemeen overzicht van de vereiste stappen om de WIM-inrichting voor te bereiden:

 1. Identificeer of maak het faseringsgebied. Het faseringsgebied moet een netwerkdirectory zijn die kan worden opgegeven als een UNC-pad of gekoppeld als een netwerkstation door
  • De referentiemachine.
  • Het systeem waarin u de WinPE-image hebt gebouwd.
  • De virtualisatiehost waar u de machines inricht.
 2. Zorg ervoor dat het netwerk een DHCP-server heeft. vRealize Automation kan geen machines inrichten met een WIM-image tenzij DHCP beschikbaar is.
 3. Identificeer of maak op het virtualisatieplatform de referentiemachine die u voor de inrichting wilt gebruiken. Zie Vereisten voor referentiemachine bij inrichting van WIM voor de vRealize Automation-vereisten. Zie de documentatie van uw hypervisor voor meer informatie over het maken van een referentiemachine.
 4. Gebruik de System Preparation Utility for Windows om het besturingssysteem van de referentiemachine voor te bereiden voor de implementatie. Zie SysPrep-vereisten voor de referentiemachine.
 5. Maak de WIM-installatiekopie van de referentiemachine. De bestandsnaam van de WIM-installatiekopie mag geen spaties bevatten. Anders mislukt de inrichting.
 6. Maak een WinPE-installatiekopie met daarin de vRealize Automation-gastagent.
  • (Optioneel) Als u de ingerichte machines wilt aanpassen, maakt u desgewenst aangepaste scripts. Plaats deze in de bijbehorende werkitemdirectory.
  • Als u VirtIO gebruikt voor netwerk- of opslaginterfaces, moet u controleren of de benodigde stuurprogramma's zijn opgenomen in uw WinPE- en WIM-image. Zie Voorbereiding op inrichting met WIM met VirtIO-stuurprogramma's.
  Wanneer u de WinPE-image maakt, moet u handmatig de vRealize Automation-gastagent invoegen. Zie De gastagent handmatig invoegen in een WinPE-installatiekopie.
 7. Plaats de WinPE-installatiekopie op de vereiste locatie voor uw virtualisatieplatform. Als u de locatie niet kent, raadpleegt u de documentatie van de hypervisor.
 8. Verzamel de volgende informatie om in de blueprint op te nemen:
  1. De naam en de locatie van de WinPE ISO-image.
  2. De naam van het WIM-bestand, het UNC-pad naar het WIM-bestand en de index die wordt gebruikt om de gewenste image uit het WIM-bestand te halen.
  3. De gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee het pad naar de WIM-image kan worden toegewezen aan een netwerkstation op de machine die wordt ingericht.
  4. (Optioneel) Als u de standaardwaarde K niet wilt gebruiken, de letter van het station die voor het pad van de WIM-image is toegewezen op de machine die wordt ingericht.
  5. Voor integraties met vCenter Server de versie van het gastbesturingssysteem voor vCenter Server waarmee vCenter Server de machine moet maken.
  6. (Optioneel) Voor SCVMM-integraties, de ISO, de virtuele harde schijf of het hardwareprofiel waaraan de machines die worden ingericht, worden gekoppeld.
  Opmerking: U kunt een eigenschapsgroep maken waarin al deze vereiste informatie is opgenomen. Met een eigenschapsgroep is het eenvoudiger om de vereiste informatie in de blueprints op te nemen.