Stelt de status van het opgegeven object in de DataServiceContext in op 'te verwijderen'.

Tabel 1. Invoerparameters DeleteObject-activiteit
Argument Type Beschrijving
DataServiceContext RepositoryServiceContext De DataServiceContext waaruit de bron wordt verwijderd.
Instance Object De gevolgde entiteit die de status 'verwijderd' krijgt.