U kunt twee typen werkstromen aanpassen met behulp van vRealize Automation Designer: werkstromen die de status wijzigen en werkstromen voor menubewerkingen.

  • Een werkstroom die de status wijzigt, wordt uitgevoerd wanneer de status van de hoofdwerkstroom overgaat naar een andere status, bijvoorbeeld een bepaalde status tijdens de inrichting van een nieuwe machine.
  • Een werkstroom voor menubewerking wordt uitgevoerd wanneer een gebruiker een optie selecteert in het menu Actie in de servicecatalogus of in het machinemenu in het tabblad Infrastructuur.