U kunt een blueprint publiceren voor gebruik bij het inrichten van een machine en optioneel voor hergebruik in een andere blueprint. Als u de blueprint wilt gebruiken om het inrichten van een machine aan te vragen, moet u rechten toekennen aan de blueprint na publicatie. Blueprints die als componenten worden opgenomen in andere blueprints hoeven geen rechten te krijgen.

Voorwaarden

  • Meld u aan bij vRealize Automation als een infrastructuurarchitect.

  • Maak een blueprint. Zie Checklist voor het maken van vRealize Automation-blueprints.

Procedure

  1. Klik op het tabblad Ontwerpen.
  2. Klik op Blueprints.
  3. Wijs de blueprint die u wilt publiceren aan en klik op Publiceren.
  4. Klik op OK.

resultaten

De blueprint wordt gepubliceerd als een catalogusitem maar u moet er eerst rechten aan toekennen om het beschikbaar te maken voor gebruikers in de servicecatalogus.

Volgende stappen

Voeg de blueprint toe aan de servicecatalogus en ken rechten toe aan gebruikers, zodat ze het catalogusitem kunnen aanvragen om de machine in te richten, zoals gedefinieerd in de blueprint.