Voeg een aangepaste eigenschap toe als aangepaste eigenschap van het netwerk zodat servicecatalogusgebruikers de noodzakelijke netwerkprofielwaarde kunnen selecteren wanneer ze de blueprint implementeren.

Voorwaarden

Procedure

 1. Selecteer Ontwerpen > Blueprints.
 2. Selecteer de blueprint die u wilt bewerken.
  De blueprint wordt geopend in het ontwerpcanvas.
 3. In het ontwerpcanvas klikt u op het onderdeel van de virtual machine dat u wilt bewerken.
  De configuratieopties voor de virtuele machine worden weergegeven op het canvas.
 4. Klik op tabblad Netwerk van het machineonderdeel.
 5. Klik op Nieuw om een nieuwe netwerkrij toe te voegen.
 6. Selecteer een netwerk- en een toewijzingstype (statisch IP of DHCP) in de nieuwe rij, geef een adres op als u statisch IP kiest en klik op OK.
 7. Klik in de nieuwe rij op het pictogram Bewerken in de kolom Aangepaste eigenschappen om een aangepaste eigenschap toe te wijzen.
 8. Klik op Nieuw, selecteer de aangepaste eigenschap, configureer de opties die worden beschreven in de volgende tabel en klik op OK.
  Optie Beschrijving
  Naam Selecteer de naam van een bestaande aangepaste eigenschap in het vervolgkeuzemenu.
  Waarde (Optioneel) Geef een standaardwaarde op.
  Versleuteld Wanneer u aangepaste eigenschappen toevoegt die vRealize Orchestrator-acties uitvoeren, mag u de waarde niet versleutelen.
  Overschrijfbaar Selecteer deze optie om ervoor te zorgen dat de aanvrager een waarde kan selecteren in het aanvraagformulier.
  Weergeven in aanvraag Selecteer deze optie om ervoor te zorgen dat de gebruiker die de aanvraag indient de eigenschap kan zien en een waarde kan selecteren in het aanvraagformulier.
  Het netwerk, met de geconfigureerde aangepaste eigenschap, wordt toegevoegd aan de blueprint.
 9. Klik op Voltooien.
 10. Publiceer de voltooide blueprint.

resultaten

De blueprint bevat de aangepaste eigenschap.

Volgende stappen

Test de aangepaste eigenschap in het aanvraagformulier. Zie De aangepaste eigenschap controleren in het catalogusaanvraagformulier.