U kunt de meegeleverde brontoewijzingen voor vSphere, vCloud Director of vCloud Air virtual machines gebruiken of u kunt aangepaste vRealize Orchestrator-scriptacties of -werkstromen maken voor het toewijzen van andere vRealize Automation-catalogusbrontypen aan vRealize Orchestrator-inventaristypen.

Meegeleverde brontoewijzingen van vRealize Automation

vRealize Automation wordt geleverd met brontoewijzingen voor IaaS vSphere virtual machines, IaaS vCloud Director en implementaties.

vRealize Automation wordt geleverd met vRealize Orchestrator-scriptacties voor brontoewijzing voor elke meegeleverde XaaS-brontoewijzing. Scriptacties voor de geleverde brontoewijzingen vindt u in het com.vmware.vcac.asd.mappings-pakket van de ingesloten vRealize Orchestrator-server.

Wanneer u een bronactie maakt die wordt uitgevoerd op een geïmplementeerde samengestelde blueprint die een vRealize Orchestrator-werkstroom gebruikt met vCACAFE:CatalogResource als invoerparameter, wordt de implementatietoewijzing toegepast als ingangsbrontype. De implementatietoewijzing wordt alleen toegepast als de geselecteerde werkstroom vCACAFE:CatalogResource als invoerparameter bevat. Als u bijvoorbeeld een actie maakt om een bronactie aan te vragen namens een gebruiker, wordt Implementatie aangegeven als brontype op het tabblad Ingangsbron omdat deze werkstroom vCACAFE:CatalogResource gebruikt.

De brontoewijzingen IaaS vCD VM en IaaS VC VirtualMachine worden door een actie gebruikt om de virtual machines die overeenkomen met de IaaS-bron toe te wijzen aan de vRealize Orchestrator, vSphere of vCloud Director virtual machine.

Brontoewijzingen ontwikkelen

Afhankelijk van uw versie van vRealize Orchestrator kunt u een vRealize Orchestrator-werkstroom of -scriptactie maken voor het toewijzen van bronnen tussen vRealize Orchestrator en vRealize Automation.

Voor het ontwikkelen van de brontoewijzing kunt u een invoerparameter van het type Properties gebruiken, die een sleutel-waardepaar bevat dat de ingerichte bron definieert, en een uitvoerparameter van een vRealize Orchestrator-inventaristype die wordt verwacht door de vRealize Orchestrator-invoegtoepassing. De voor de toewijzing beschikbare eigenschappen zijn afhankelijk van het type bron. De eigenschap EXTERNAL_REFERENCE_ID is bijvoorbeeld een veelgebruikte sleutelparameter die de afzonderlijke virtual machines definieert. U kunt deze eigenschap gebruiken om een catalogusbron op te vragen. Als u een toewijzing maakt voor een bron die geen EXTERNAL_REFERENCE_ID gebruikt, kunt u een van de andere eigenschappen gebruiken die voor afzonderlijke virtual machines worden doorgegeven. Bijvoorbeeld naam, beschrijving enzovoort.

Zie Ontwikkelen met VMware vCenter Orchestrator voor meer informatie over het ontwikkelen van werkstromen en scriptacties.