Als u merkt dat een goedkeuringsbeleid achterhaald is, kunt u het deactiveren zodat het niet meer beschikbaar is voor de inrichting.

Als u een goedkeuringsbeleid wilt deactiveren, moet u een nieuw beleid toewijzen aan elk recht waarop het goedkeuringsbeleid momenteel wordt toegepast.

U kunt een gedeactiveerd goedkeuringsbeleid behouden om het op een later tijdstip weer te activeren of het desgewenst verwijderen.

Voorwaarden

Meld u aan bij vRealize Automation als een tenantbeheerder of goedkeuringsbeheerder.

Procedure

 1. Selecteer Beheer > Goedkeuringsbeleid.
 2. Klik op de naam van het goedkeuringsbeleid.
 3. Klik op Gekoppelde rechten weergeven
  1. Selecteer het nieuwe goedkeuringsbeleid in het vervolgkeuzemenu Alles vervangen door.
   Als de lijst meer dan een recht bevat, wordt het nieuwe goedkeuringsbeleid toegepast op alle weergegeven rechten.
  2. Klik op OK.
 4. Controleer of er geen rechten meer aan het goedkeuringsbeleid zijn gekoppeld en selecteer vervolgens Inactief in het vervolgkeuzemenu Status.
 5. Klik op OK.
 6. Als u een goedkeuringsbeleid wilt verwijderen, selecteert u de rij met het inactieve beleid.
  1. Klik op Verwijderen.
  2. Klik op OK.

resultaten

Het goedkeuringsbeleid is niet meer gekoppeld aan gebruikte rechten en wordt gedeactiveerd. U kunt het op een later tijdstip weer activeren en toepassen op items in verleende rechten.

Volgende stappen

Als u het goedkeuringsbeleid niet meer nodig hebt, kunt u het verwijderen. Zie Goedkeuringsbeleid verwijderen.