Hierdoor wordt een SSH-opdracht uitgevoerd.

Tabel 1. Invoerparameters voor de activiteit InvokeSshCommand
Argument Type Beschrijving
CommandText String Opdracht die wordt uitgevoerd.
Host String Naam van de server waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
Username String Gebruikersnaam die wordt gebruikt bij het maken van verbinding met de host.
Password String Wachtwoord dat wordt gebruikt bij het maken van verbinding met de host.
Timeout TimeSpan (Optioneel) Periode waarna een time-out optreedt in de uitvoering van de opdracht. De standaardwaarde is 30 minuten.
Tabel 2. Uitvoerparameters voor de activiteit InvokeSshCommand
Argument Type Beschrijving
EnvironmentVariables Dictionary<string, string> Uitvoer van de opdracht, indien aanwezig. Veroorzaakt een uitzondering als er een fout optreedt.