Door een vaardigheid te verwijderen worden ook de koppelingen met DEM-werkers en werkstromen verwijderd.

Voorwaarden

Start de vRealize Automation Designer-console.

Procedure

  1. Klik in het lint op Vaardigheden beheren.
  2. Selecteer in het dialoogvenster Vaardigheden bewerken de naam van de vaardigheid in de lijst aan de linkerzijde.
  3. Klik op het pictogram Verwijderen (knop met minteken) bovenaan de lijst met vaardigheden.
    Nadat u hebt bevestigd dat u de vaardigheid wilt verwijderen, wordt de naam ervan grijs weergegeven, waardoor wordt aangegeven dat de vaardigheid is gemarkeerd voor verwijderen.
  4. Klik op OK om het dialoogvenster Vaardigheden beheren te sluiten en de wijzigingen op te slaan in Model Manager of klik op Annuleren als u de vaardigheid en de koppelingen met DEM's en werkstromen toch niet wilt verwijderen.