Met behulp van de vSphere Client converteert u uw bestaande CentOS-referentiemachine naar een vSphere-sjabloon waarnaar uw vRealize Automation IaaS-architecten kunnen verwijzen als basis voor hun kloonblueprints.

Procedure

 1. Meld u aan bij uw referentiemachine als de hoofdgebruiker en bereid de machine voor op de conversie.
  1. Verwijder de udev-persistentieregels.
   /bin/rm -f /etc/udev/rules.d/70*
  2. Ingeschakelde machines die op basis van deze sjabloon zijn gekloond, hebben hun eigen unieke id's.
   /bin/sed -i '/^\(HWADDR\|UUID\)=/d'
   /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
  3. Schakel de machine uit.
   shutdown -h now
 2. Meld u aan bij de vSphere Web Client als een beheerder.
 3. Klik op het tabblad VM-opties.
 4. Klik met de rechtermuisknop op de referentiemachine en selecteer Instellingen bewerken.
 5. Voer Rainpole_centos_63_x86 in het tekstvak VM-naam in.
 6. Hoewel uw referentiemachine CentOS als gastbesturingssysteem heeft, selecteert u Red Hat Enterprise Linux 6 (64-bit) in het vervolgkeuzemenu Versie gastbesturingssysteem.
  Als u CentOS selecteert, functioneert uw sjabloon en de aangepaste specificatie mogelijk niet op de verwachte wijze.
 7. Klik met de rechtermuisknop op uw referentiemachine Rainpole_centos_63_x86 in de vSphere Web Client en selecteer Sjabloon > Converteren naar sjabloon.

resultaten

vCenter Server markeert de referentiemachine Rainpole_centos_63_x86 als een sjabloon en geeft de taak weer in het venster Recente taken.

Volgende stappen

Om conflicten te voorkomen die zouden kunnen optreden bij de implementatie van meerdere virtual machines met identieke instellingen, maakt u een algemene aanpassingsspecificatie die u en uw Rainpole-architecten kunnen gebruiken om kloonblueprints voor Linux-sjablonen te maken.