Als systeembeheerder wilt u locaties opgeven voor de datacenters in Londen en Boston, zodat uw materiaalbeheerders de juiste locaties kunnen toepassen op computerbronnen in elk datacenter. Wanneer uw blueprintarchitecten blueprints maken, kunnen ze locatiefuncties inschakelen, zodat gebruikers de optie hebben om machines in te richten in Londen of Boston bij het invullen van aanvraagformulieren voor catalogusitems.

U hebt een datacenter in Londen en een datacenter in Boston en u wilt voorkomen dat gebruikers in Boston machines inrichten op de infrastructuur in Londen en omgekeerd. Om ervoor te zorgen dat uw gebruikers in Boston machines inrichten op uw infrastructuur voor Boston (en gebruikers in London de infrastructuur van Londen gebruiken), is het aan te raden gebruikers de juiste locatie te laten selecteren voor de inrichting wanneer ze machines aanvragen.


Werkstroomdiagram voor het inschakelen van datacenterlocaties.

U kunt datacenterlocaties in het xml-bestand niet filteren op basis van de tenant of bedrijfsgroep. Wanneer u in een omgeving met meerdere tenants werkt, kunt u filteren op eigenschapsdefinities op basis van de tenant of bedrijfsgroep. Zie blogpost How to use dynamic property definitions (Gebruik van dynamische eigenschapsdefinities) voor informatie over het gebruik van eigenschapsdefinities.

Procedure

 1. Meld u aan bij de IaaS-webserverhost met behulp van beheerderverificatiegegevens.
  Dit is de machine waarop u het IaaS-websiteonderdeel hebt geïnstalleerd.
 2. Bewerk het bestand WebSite\XmlData\DataCenterLocations.xml in de installatiedirectory voor Windows Server (doorgaans %SystemDrive%\Program Files x86\VMware\vCAC\Server).
 3. Bewerk het gedeelte CustomDataType van het bestand om gegevensnaamvermeldingen te maken voor elke locatie.
  <CustomDataType>
   	<Data Name="London" Description="London datacenter" />
  		<Data Name="Boston" Description="Boston datacenter" />
  </CustomDataType
 4. Sla het bestand op en sluit het.
 5. Start de Manager Service opnieuw op.
 6. Als u meer dan een IaaS-webserverhost hebt, herhaalt u deze procedure op elke redundante instantie.

resultaten

Uw materiaalbeheerder kan de juiste locatie toepassen op computerbronnen in elk datacenter. Zie Scenario: een locatie toewijzen aan een computerbron voor interregionale implementaties.

Volgende stappen

U kunt de eigenschap Vrm.DataCenter.Location toevoegen aan een blueprint of de optie Locatie op verzoek weergeven in de blueprint inschakelen, zodat de gebruiker een datacenterlocatie moet opgeven bij de aanvraag van een machine-inrichting.