Hierdoor wordt de waarde van een bepaalde eigenschap voor een machine opgehaald.

Tabel 1. Invoerparameters voor de activiteit GetMachineProperty
Argument Type Beschrijving
MachineId Guid De machine waarvoor een eigenschap wordt opgehaald.
PropertyName String De naam van de eigenschap waarvan de waarde wordt geretourneerd.
IsRequired bool Als de eigenschap een vereiste eigenschap is en deze niet wordt gevonden, veroorzaakt de activiteit een uitzondering. Anders resulteert deze in null.
Tabel 2. Uitvoerparameters voor de activiteit GetMachineProperty
Argument Type Beschrijving
PropertyValue String Waarde van de eigenschap die wordt opgegeven door PropertyName. De waarde wordt gedecodeerd geretourneerd als deze gecodeerd is opgeslagen.