Er ontbreken machines of sjablonen wanneer u een blueprint maakt van een gekoppelde kloon of kloon. Het lukt niet om machines in te richten bij een machine-aanvraag met behulp van een gedeelde blueprint van een kloon.

Probleem

Wanneer u werkt met blueprints van een kloon of gekoppelde kloon, kunnen de volgende problemen optreden:

  • Wanneer u een blueprint maakt van een gekoppelde kloon, worden er geen machines weergegeven in de kloonlijst of wordt de machine die u wilt klonen, niet weergegeven.
  • Wanneer u een blueprint van een kloon maakt, worden er geen sjablonen weergegeven in de lijst met sjablonen die u wilt klonen of wordt de gewenste sjabloon niet weergegeven.
  • Wanneer machines worden aangevraagd door gebruik te maken van uw gedeelde blueprint van een kloon, mislukt de inrichting.
  • Omdat gegevensverzamelingen steeds op een specifiek tijdstip worden uitgevoerd, is het mogelijk dat gebruikers een verwijderde sjabloon nog steeds te zien krijgen wanneer ze blueprints van gekoppelde klonen maken of bewerken.

Houd er rekening mee dat gekoppelde klonen niet worden ondersteund bij de inrichting op SDRS. Gekoppelde klonen zouden in dezelfde datastore gemaakt worden als de bovenliggende datastore, maar niet geherbalanceerd worden in de clusterdatastores. In dergelijke gevallen kan de bovenliggende datastore uiteindelijk vol raken.

Oorzaak

Er zijn meerdere oorzaken mogelijk voor deze algemene problemen met blueprints van klonen en gekoppelde klonen.

Voor gerelateerde informatie over de opties Klonen van en Klonen van momentopname met Huidige momentopname gebruiken die beschikbaar zijn wanneer u blueprints maakt, raadpleegt u Instellingen voor vSphere-machineonderdelen in vRealize Automation.

Tabel 1. Oorzaken voor algemene problemen met blueprints van klonen en gekoppelde klonen
Probleem Oorzaak Oplossing
Ontbrekende machines

U kunt alleen blueprints van gekoppelde klonen maken door machines te gebruiken die u beheert als een tenantbeheerder of bedrijfsgroepbeheerder.

Een gebruiker in de tenant of bedrijfsgroep moet een vSphere-machine aanvragen. Als u over de juiste rollen beschikt, kunt u dit zelf doen.

Mogelijk krijgt u in dit dialoogvenster ook onbeheerde machines te zien.

Mogelijk zijn er beheerde machines geïmporteerd. Het is niet vereist dat machines die vanaf vRealize Automation worden ingericht, in dit dialoogvenster te zien zijn.

Ontbrekende sjablonen

Het verzamelen van gegevens is mislukt op een bepaald endpoint of er zijn geen endpoints beschikbaar op het platform van het onderdeel.

  • Als de endpoints in een cluster staan en meerder computerbronnen bevatten, controleert u of uw IaaS-beheerder het cluster met de sjablonen heeft toegevoegd aan uw materiaalgroep.
  • Voor nieuwe sjablonen controleert u of IT de sjablonen op hetzelfde cluster heeft geplaatst als de materiaalgroep.
Inrichtingsprobleem met gedeelde blueprint

Er is voor blueprints geen verificatie beschikbaar om te controleren of de geselecteerde sjabloon bestaat in de reservering waarmee een machine wordt ingericht op basis van uw gedeelde blueprint van een kloon.

Overweeg om rechten te gebruiken om de toegang tot de blueprint te beperken tot gebruikers die een reservering voor de computerbron hebben waarop de sjabloon zich bevindt.
Inrichtingsprobleem met een gastagent Mogelijk wordt de virtual machine onmiddellijk opgestart nadat de aanpassing van het gastbesturingssysteem is voltooid terwijl de werkitems van de gastagent nog niet zijn voltooid. Hierdoor mislukt de inrichting. U kunt de aangepaste eigenschap VirtualMachine.Admin.CustomizeGuestOSDelay gebruiken om de vertraging te verlengen. Controleer of u de aangepaste eigenschap VirtualMachine.Admin.CustomizeGuestOSDelay hebt toegevoegd. De waarde moet de indeling UU:MM:SS hebben. Als de waarde niet is ingesteld, is de standaardwaarde één minuut (00:01:00).
De inrichting met blueprints van een kloon of gekoppelde kloon mislukt, omdat de sjabloon waarop de kloon is gebaseerd niet wordt gevonden

Het is niet mogelijk om machines in te richten vanaf een blueprint die is gekloond op basis van een sjabloon die niet meer bestaat.

vRealize Automation voert een regelmatige gegevensverzameling uit. Standaard gebeurt dit elke 24 uur. Als een sjabloon wordt verwijderd, wordt de wijziging pas bij de volgende gegevensverzameling doorgevoerd. Daardoor kan het voorkomen dat een blueprint wordt gemaakt op basis van een sjabloon die niet meer bestaat.

Voer de definitie van de blueprint opnieuw uit op basis van een bestaande sjabloon en vraag de inrichting vervolgens opnieuw aan.

U kunt uit voorzorg een gegevensverzameling uitvoeren voordat u de blueprint van een kloon of gekoppelde kloon definieert.