Wanneer u een element van het blueprint- of bronactieformulier bewerkt, kunt u verschillende beperkingen en waarden toepassen op het element.

Beperkingen

De beperkingen die u op een element kunt toepassen, verschillen naargelang het type element dat u bewerkt of aan het formulier toevoegt. Mogelijk zijn in de vRealize Orchestrator-werkstroom enkele beperkende waarden geconfigureerd. Dergelijke waarden worden niet op het tabblad Beperkingen weergegeven, omdat ze vaak afhankelijk zijn van omstandigheden die worden geëvalueerd wanneer de werkstroom wordt uitgevoerd. Elke beperkende waarde die u configureert voor het blueprintformulier overschrijft beperkingen die in de vRealize Orchestrator-werkstroom zijn opgegeven.

Nadat ze zijn berekend voor een veld worden de minimum- en maximumbindingen alleen herberekend wanneer een blueprint wordt aangevraagd.

Voor elke beperking die u op een element toepast, kunt u een van de volgende opties selecteren om de beperking te definiëren:
Niet ingesteld
Haalt de eigenschap op uit de vRealize Orchestrator-werkstroompresentatie.
Constante
Stelt het element dat u bewerkt in op vereist of optioneel.
Veld
Bindt het element aan een ander element uit het formulier. U kunt bijvoorbeeld instellen dat het element alleen vereist is wanneer een ander element, zoals een selectievakje, is ingeschakeld.
Voorwaardelijk
Past een voorwaarde toe. Gebruik de voorwaarden om verschillende componenten en expressies te maken en deze toe te passen op de status of beperkingen van het element.
Extern
Selecteer een vRealize Orchestrator-scriptactie die de waarde definieert.
Tabel 1. Beperkingen in het formulierontwerpprogramma
Beperking Beschrijving
Vereist Geeft op of het element vereist is.
Alleen-lezen Geeft op of het veld alleen-lezen is.
Waarde Stelt een waarde voor het element in.
Zichtbaar Geeft op of de consument het element kan zien.

Als u een zichtbaarheidsbeperking toepast op een weergavegroep in de vRealize Orchestrator-werkstroom, wordt de beperking genegeerd in het formulier Details ingediende aanvraag van XaaS en worden de velden die u wilt verbergen op het formulier weergegeven.

Om velden te verbergen die u niet in het formulier Details ingediende aanvraag wilt zien en die niet vereist zijn voor de aanvrager, moet u de velden verwijderen uit het formulier Details ingediende aanvraag op het tabblad Blueprintformulier in het XaaS-blueprintontwerpprogramma. Zie Een nieuw XaaS-blueprintformulier toevoegen om dit tabblad te vinden.

Minimumlengte Stelt een minimumaantal tekens van het element tekenreeksinvoer in.
Maximumlengte Stelt een maximumaantal toegestane tekens van het element tekenreeksinvoer in.
Minimumwaarde Stelt een minimumwaarde van het element getalinvoer in.
Maximumwaarde Stelt een maximumwaarde van het element getalinvoer in.
Toename Stelt een toename in voor een element zoals een veld Decimaal of Geheel getal. Als u bijvoorbeeld een veld voor Geheel getal wilt renderen als een Schuifregelaar, kunt u de waarde van de stap gebruiken.
Minimumaantal Stelt een minimumaantal selecteerbare items van het element in.

Als u bijvoorbeeld een Lijst met selectievakjes toevoegt of bewerkt, kunt u het minimumaantal selectievakjes instellen dat de consument moet inschakelen om door te kunnen gaan.

Maximumaantal Stelt een maximumaantal selecteerbare items van het element in.

Als u bijvoorbeeld een Lijst met selectievakjes toevoegt of bewerkt, kunt u het maximumaantal selectievakjes instellen dat de consument moet inschakelen om door te kunnen gaan.

Waarden

U kunt waarden toepassen op sommige elementen en definiëren wat de consumenten zien voor sommige velden. De beschikbare opties zijn afhankelijk van het type element dat u bewerkt of aan het formulier toevoegt.

Tabel 2. Waarden in het formulierontwerpprogramma
Waarde Beschrijving
Niet ingesteld Haal de waarde van het element dat u bewerkt, op uit de vRealize Orchestrator-werkstroompresentatie.
Vooraf gedefinieerde waarden Selecteer waarden uit een lijst met gerelateerde objecten uit de vRealize Orchestrator-inventaris.
Waarde Definieer een statische aangepaste waarde met labels.
Externe waarden Selecteer een vRealize Orchestrator-scriptactie die uw waarde definieert met gegevens die niet direct door de werkstroom worden weergegeven.