U kunt een netwerkprofiel aan een reservering toewijzen, bijvoorbeeld om de toewijzing van statische IP-adressen in te schakelen voor machines die op die reservering zijn ingericht.

U kunt ook een netwerkprofiel aan een blueprint toewijzen met behulp van de aangepaste eigenschap VirtualMachine.NetworkN.ProfileName op het tabblad Eigenschappen van de pagina Nieuwe blueprint of Blueprinteigenschappen.

Als u een netwerkprofiel opgeeft in een reservering en een blueprint, krijgen de blueprintwaarden voorrang.

Opmerking: Deze informatie is niet van toepassing op Amazon Web Services.

Voorwaarden

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Reserveringen > Reserveringen.
 2. Wijs een reservering aan en klik op Bewerken.
 3. Klik op het tabblad Netwerk.
 4. Wijs een netwerkprofiel toe aan een netwerkpad.
  1. Selecteer het netwerkpad waarop u statische IP-adressen wilt inschakelen.
   De netwerkpadopties zijn afgeleid van de instellingen op het tabblad Bronnen.
  2. Selecteer een profiel in het vervolgkeuzemenu Netwerkprofiel om dit toe te wijzen aan het pad.
  3. (Optioneel) Herhaal deze stap om netwerkprofielen toe te wijzen aan aanvullende netwerkpaden op deze reservering.
 5. Klik op OK.