Continue optimalisatie maakt een doorlopend autonoom beheer van vRealize Automation-werklasten door vRealize Operations Manager mogelijk.

Met continue optimalisatie beschikt u over de mogelijkheid om werklasten anders te verdelen en te verplaatsen en kunt u vRealize Automation met vRealize Operations Manager gebruiken voor meer dan alleen de initiële werklastverdeling. Wanneer virtualisatiebronnen worden verplaatst of zwaarder of lichter worden belast, kan vRealize Automation ingerichte werklasten indien nodig verplaatsen.

 • De continue optimalisatie maakt automatisch een nieuw datacenter in vRealize Operations Manager.

  Er is één nieuw datacenter voor elk vRealize Automation vCenter-endpoint.

 • Het nieuwe datacenter bevat elk beheerd vRealize Automation-cluster dat is gekoppeld aan het endpoint.
  Opmerking: Maak niet handmatig een gemengd datacenter van vRealize Automation- en niet- vRealize Automation-clusters.
 • U kunt de continue optimalisatie alleen uitvoeren vanaf het nieuw gemaakte vRealize Automation -datacenter.
 • Optimalisatie biedt geen ondersteuning voor verschillende reserveringsvereisten tussen clusters in de vCenter, die kunnen optreden wanneer u verschillende bedrijfsgroepen hebt.

  Optimalisatie vindt plaats op het op vRealize Automation gebaseerde datacenterniveau en verschillende reserveringsvereisten op meerdere clusters kunnen succes voorkomen. Wanneer dat gebeurt, verschijnt er een foutmelding dat bepaalde bestemmingsclusters of opslag niet aan de vereisten voldoen, waardoor sommige optimalisatieacties niet mogelijk waren.

 • Bij optimalisatie wordt nooit een nieuwe vRealize Automation- of vRealize Operations Manager-beleidsovertreding gemaakt.
  • Als u bestaande beleidsovertredingen hebt, kan optimalisatie operationele-intentieproblemen in vRealize Operations Manager oplossen.
  • Als u bestaande beleidsovertredingen hebt, kan optimalisatie geen bedrijfsintentieproblemen in vRealize Operations Manager oplossen.

   Als u bijvoorbeeld een virtual machine handmatig hebt verplaatst naar een cluster dat geen deel uitmaakte van haar reserveringsbeleid, zal vRealize Operations Manager geen overtreding detecteren, noch proberen deze op te lossen. Als u problemen met de bedrijfsintentie wilt oplossen, moet u vRealize Automation gebruiken om de werklast te verplaatsen.

 • Deze versie voldoet aan de operationele intentie op het niveau van het datacenter. Alle vRealize Automation-ledenclusters worden geoptimaliseerd naar dezelfde instellingen.

  Als u een andere operationele intentie wilt instellen voor clusters, moet u deze configureren in afzonderlijke vRealize Automation-datacenters, gekoppeld aan afzonderlijke vCenter-endpoints. U kunt bijvoorbeeld verschillende test- en productieclusters instellen.

 • vRealize Operations Manager vraagt de toegestane plaatsing op bij vRealize Automation op basis van beleidsregels en reserveringen van vRealize Automation.
 • Plaatsingstags van vRealize Operations Manager kunnen niet worden toegepast op ingerichte vRealize Automation-werklasten.

Verder wordt geplande optimalisatie met meerdere machines ondersteund. Regelmatige geplande optimalisaties zijn geen alles-of-niets-processen. Als machineverplaatsingen door omstandigheden worden onderbroken, blijven met succes verplaatste machines verplaatst en probeert vRealize Operations Manager in de volgende cyclus de resterende machines te verplaatsen, zoals gebruikelijk is voor vRealize Operations Manager. Een gedeeltelijk voltooide optimalisatie heeft geen negatieve invloed op vRealize Automation.