Wanneer u een Azure-reservering installeert, kunt u gegevens over de brongroep en opslagaccount toewijzen op basis van de gebruikte Azure-instantie. Wanneer u een reservering installeert, zal de inrichtingslogica van vRealize Automation bij de inrichting van virtual machines bronnen, zoals brongroepen en opslagaccounts, proberen toe wijzen op basis van de brongegevens van die reservering.

U kunt gegevens over brongroepen en opslagaccounts voor een Azure virtual machine in de reservering configureren, maar u kunt deze velden bij de reservering desgewenst ook leeg laten. Als u de velden niet invult, worden de standaardgegevens voor brongroepen en opslagaccounts van de opgegeven Azure-abonnements-id gebruikt voor alle betrokken blueprints. U kunt deze gegevens ook bijwerken wanneer u een blueprint maakt of een virtual machine inricht.

Voorwaarden

Haal de abonnements-id van uw Azure-instantie op.

Procedure

 1. Voer uw abonnements-id van Azure in het tekstvak Abonnements-id in.
 2. Klik op de vervolgkeuzelijst Locatie en selecteer de reserveringslocatie.

  U kunt dit veld leeg laten om een reservering te maken zonder kennis van de locatie. Maar u moet die locatiegegevens dan alsnog opgeven wanneer u een blueprint maakt of een Azure virtual machine inricht.

 3. Klik op Nieuw in de tabel met brongroepen.
  1. Voer de naam van de gewenste brongroep uit de Azure-instantie in het tekstvak Naam in.
   Opmerking: Het vak Naam moet worden ingevuld.
  2. Wijs een numerieke prioriteitswaarde toe in het tekstvak Prioriteit.

   Wanneer een brongroep meerdere brongroepen heeft, kunt u zo een prioriteit instellen, te beginnen bij het laagste nummer.

  3. Klik op Opslaan om de brongroep toe te voegen aan de reservering.
 4. Klik op Nieuw in de tabel met opslagaccounts.
  1. Voer de naam van het gewenste opslagaccount uit de Azure-instantie in het tekstvak Naam in.
   Opmerking: Het vak Naam moet worden ingevuld.
  2. Wijs een numerieke prioriteitswaarde toe in het tekstvak Prioriteit.
  3. Klik op Opslaan om de opslagaccount toe te voegen aan de reservering.

   Wanneer een reservering meerdere opslagaccounts heeft, kunt u zo een prioriteit instellen, te beginnen bij het laagste nummer.

 5. Klik op OK om door te gaan naar het volgende tabblad.