Geef bron- en netwerkinstellingen op voor het inrichten van machines vanaf deze vRealize Automation-reservering.

U kunt een FlexClone-datastore selecteren in de reservering als u over een vSphere-omgeving en over opslagapparaten beschikt die gebruikmaken van Net App FlexClone-technologie. SDRS wordt niet ondersteund op FlexClone-opslagapparaten.

Voor een goede inrichting moet de reservering voldoende beschikbare opslag hebben. De beschikbare opslag van de reservering is afhankelijk van:
 • Hoeveel opslag in de datastore en/of het cluster beschikbaar is.
 • Hoeveel van die opslag is gereserveerd voor die datastore en/of dat cluster.
 • Hoeveel van die opslag al is toegewezen in vRealize Automation

Zelfs als bijvoorbeeld vCenter Server opslag beschikbaar heeft voor de datastore en/of het cluster, zal de inrichting mislukken met een fout van het type 'Geen reservering beschikbaar om toe te wijzen...' als er te weinig opslag is gereserveerd. De toegewezen opslag op een reservering is afhankelijk van het aantal VM's (ongeacht hun status) op die specifieke reservering. Zie het VMware Knowledge Base-artikel Machine XXX: Geen reservering beschikbaar om binnen de groep XXX toe te wijzen. In totaal werd XX GB aan opslag aangevraagd (2151030) op http://kb.vmware.com/kb/2151030 voor meer informatie.

Als u een vSphere (vCenter)-reservering maakt of bewerkt voor gebruik met NSX for vSphere of NSX-T, kunt u de informatie over de transportzone en logische router laag 1 opgeven met behulp van de geavanceerde opties voor het geselecteerde netwerk.

Procedure

 1. Klik op het tabblad Bronnen.
 2. Selecteer een computerbron waarop u machines wilt inrichten in het vervolgkeuzemenu Computerbron.

  Alleen sjablonen die zich op het geselecteerde cluster bevinden, kunnen worden gekloond met deze reservering.

  Tijdens het inrichten worden machines in een host geplaatst die is verbonden met de lokale opslag. Als de reservering gebruikmaakt van de lokale opslag, worden alle machines die door de reservering zijn ingericht, in de host geplaatst die deze lokale opslag bevat. Als u echter de aangepaste VirtualMachine.Admin.ForceHost-eigenschap gebruikt, die een machine forceert om te worden ingericht op een andere host, mislukt de inrichting. De inrichting mislukt ook als de sjabloon aan de hand waarvan de machine is gekloond zich op de lokale opslag bevindt, en is gekoppeld aan een machine in een ander cluster. In dit geval mislukt de inrichting omdat de sjabloon niet toegankelijk is.

 3. (Optioneel) Geef een getal op in het tekstvak Machinequotum om het maximum aantal machines in te stellen dat kan worden ingericht voor deze reservering.
  Alleen machines die zijn ingeschakeld worden meegeteld in het quotum. Laat het tekstvak leeg om geen beperkingen te stellen aan de reservering.
 4. Geef de hoeveelheid geheugen (in GB) op die moet worden toegewezen aan deze reservering in de tabel Geheugen.

  De waarde van het totale geheugen voor de reservering wordt bepaald aan de hand van de geselecteerde computerbron.

 5. Geef de hoeveelheid geheugen (in GB) op die moet worden toegewezen aan deze reservering in de tabel Geheugen.

  De waarde van het totale geheugen voor de reservering wordt bepaald aan de hand van de geselecteerde computerbron.

 6. Selecteer één of meer opslagpaden in de lijst.

  De beschikbare opties voor opslagpaden worden bepaald aan de hand van de geselecteerde computerbron.

  Voor integraties die gebruikmaken van SDRS-opslag (Storage Distributed Resource Scheduler), kunt u een opslagcluster selecteren zodat SDRS automatisch de opslaglocatie en taakverdeling kan afhandelen van machines die worden ingericht vanuit deze reservering. De automatiseringsmodus voor SDRS moet worden ingesteld op Automatisch. Selecteer anders een datastore binnen het cluster om het gedrag van standalone datastores te leren kennen. SDRS wordt niet ondersteund op FlexClone-opslagapparaten.

  U kunt afzonderlijke schijven in de cluster selecteren of een opslagcluster, maar niet beide. Als u een opslagcluster selecteert, handelt SDRS de opslaglocatie en taakverdeling af van machines die worden ingericht vanuit deze reservering.

 7. Indien deze beschikbaar is voor de computerbron, selecteert u een bronpool in het vervolgkeuzemenu Bronpool.
 8. Klik op het tabblad Netwerk.
 9. Configureer een netwerkpad voor machines die worden ingericht met behulp van deze reservering.
  1. (Optioneel) Als de optie beschikbaar is, selecteert u een opslagendpoint in het vervolgkeuzemenu Endpoint.

   De optie FlexClone wordt weergegeven in de kolom endpoint als een NetApp ONTAP-endpoint bestaat en er een virtuele host is. Als er een NetApp ONTAP-endpoint is, wordt op de reserveringspagina het endpoint weergegeven dat is gekoppeld aan het opslagpad. Wanneer u een endpoint voor een opslagpad toevoegt, bijwerkt of verwijdert, wordt deze wijziging weergegeven in alle betreffende reserveringen.

   Wanneer u een endpoint voor een opslagpad toevoegt, bijwerkt of verwijdert, wordt deze wijziging weergegeven in de reserveringspagina.

  2. Selecteer een of meer netwerkadapters voor de machines die moeten worden ingericht voor deze reservering.
  3. (Optioneel) Selecteer een beschikbaar netwerkprofiel voor elke geselecteerde netwerkadapter.
  4. (Optioneel) Als de geavanceerde instellingen beschikbaar zijn, selecteert u een transportzone en een of meer laag 0 logische routers die moeten worden gebruikt bij het implementeren van een blueprint die load balancers bevat.

   Met een transportzone wordt aangegeven welke clusters de netwerkadapters omvatten. Als u een transportzone opgeeft in een reservering en in een blueprint, moeten de waarden voor de transportzone overeenkomen.

  U kunt meer dan één netwerkadapter selecteren in een reservering, maar er wordt slechts één netwerk gebruikt bij de inrichting van een machine.

resultaten

U kunt de reservering nu opslaan door te klikken op Opslaan. Of u kunt aangepaste eigenschappen toevoegen om nog nauwkeuriger te bepalen hoe reserveringsspecificaties worden weergegeven. U kunt ook waarschuwingse-mails configureren, zodat u meldingen ontvangt wanneer de hoeveelheid bronnen voor de reservering beneden een bepaald peil daalt.