Wanneer u XaaS-blueprints, aangepaste bronacties en aangepaste bronnen maakt, kunt u de formulieren van de blueprints, acties en bronnen bewerken met behulp van het formulierontwerpprogramma. U kunt de weergave bewerken en definiëren wat de consumenten van het item of de actie zien wanneer ze het catalogusitem aanvragen of de bewerking na inrichting uitvoeren.

Standaard wordt elk formulier voor een XaaS-blueprint, bronactie of aangepaste bron gegenereerd op de werkstroompresentatie in vRealize Orchestrator.

Werkstroomweergave van de werkstroom Cluster maken in de gebruikersinterface voor Orchestrator.

De stappen in de vRealize Orchestrator-presentatie worden weergegeven als pagina's in een formulier en de vRealize Orchestrator-presentatiegroepen worden weergegeven als aparte secties. De invoertypes van de geselecteerde werkstroom worden weergegeven als verschillende velden in het formulier. Het vRealize Orchestrator-type string wordt bijvoorbeeld weergegeven door een tekstvak. Een complex type, zoals VC:VirtualMachine wordt weergegeven door een zoekvak of een boomstructuur, zodat de consumenten een alfanumerieke waarde kunnen typen om te zoeken naar een virtual machine of kunnen bladeren om een virtual machine te selecteren.

Werkstroomweergave van de werkstroom Maak een cluster in de gebruikersinterface voor vCloud Automation Center.

U kunt de wijze waarop een object wordt weergegeven in het formulierontwerpprogramma, bewerken. U kunt bijvoorbeeld de standaard VC:VirtualMachine-weergave bewerken, zodat een boomstructuur wordt weergegeven in plaats van een zoekvak. U kunt ook nieuwe velden toevoegen, zodat selectievakjes, vervolgkeuzemenu's, enzovoort en diverse beperkingen toepassen. Als de door u toegevoegde nieuwe velden niet geldig zijn of als de velden niet op de juiste wijze zijn toegewezen aan de vRealize Orchestrator-werkstroominvoer, worden door vRealize Orchestrator de ongeldige of niet-toegewezen velden overgeslagen als de consument de werkstroom uitvoert.