Als er komma's staan in het OU-gedeelte van het IaaS-certificaat, kunnen STOMP WebSocket-fouten optreden in de logboekbestanden van de Manager Service. Daarnaast kan de provisioning van de virtual machine mislukken. U kunt de komma's verwijderen of de pollingmethode wijzigen van WebSocket in HTTP.

Voer de volgende stappen uit om de pollingmethode te wijzigen.

Procedure

 1. Open het volgende bestand in een teksteditor.
  C:\\:Program FIles (x86)\VMware\vCAC\Server\Manager Service.exe.config.
 2. Voeg de volgende regels toe in het <appSettings>-onderdeel.
  <add key="Extensibility.Client.RetrievalMethod" value="Polling"/>
  <add key="Extensibility.Client.PollingInterval" value="2000"/>
  <add key="Extensibility.Client.PollingMaxEvents" value="128"/>
 3. Sla Manager Service.exe.config op en sluit het bestand.
 4. Start de Manager Service opnieuw op.

resultaten

Zie Infrastructure as a Service voor meer informatie over de Manager Service.