Een lijst met aangepaste eigenschappen van vRealize Automation die beginnen met de letter P.

Tabel 1. Tabel aangepaste eigenschappen met P
Eigenschap Beschrijving
Plugin.AdMachineCleanup.Delete

Stel dit in op True om de accounts van vernietigde machines te verwijderen, in plaats van deze uit te schakelen.

Plugin.AdMachineCleanup.Execute

Stel dit in op True om de invoegtoepassing voor Active Directory-opruiming in te schakelen. Standaard wordt het account van elke machine gedeactiveerd wanneer deze wordt vernietigd.

Plugin.AdMachineCleanup.MoveToOu

Verplaatst het account van vernietigde machines naar een nieuwe Active Directory-organisatie-eenheid. De waarde is de organisatie-eenheid waarnaar u het account verplaatst. Deze waarde moet de indeling ou=OU, dc=dc hebben, bijvoorbeeld ou=trash,cn=computers,dc=lab,dc=local.

Plugin.AdMachineCleanup.UserName

Geeft een gebruikersnaam op van een Active Directory-account met voldoende machtigingen om Active Directory-acties zoals het verwijderen, deactiveren, hernoemen of verplaatsen van Active Directory-accounts uit te voeren. De waarde moet de indeling domain\username hebben, bijvoorbeeld lab\administrator. Deze eigenschap is vereist als de vRealize Automation-managerservice niet over deze rechten in een domein beschikt. Dit kan gebeuren wanneer u machines inricht in meer dan één domein.

Plugin.AdMachineCleanup.Password

Geeft het wachtwoord op dat gekoppeld is aan de eigenschap Plugin.AdMachineCleanup.UserName.

Plugin.AdMachineCleanup.Domain

Geeft de Active Directory-domeinnaam op met het machineaccount dat moet worden vernietigd.

Plugin.AdMachineCleanup.RenamePrefix

Wijzigt de naam van de accounts van vernietigde machines door een voorvoegsel toe te voegen. De waarde is de voorvoegseltekenreeks die voorafgaat, bijvoorbeeld destroyed_.

Pxe.Clean.ScriptName

Geeft de naam op van een EPI PowerShell-script dat is geïnstalleerd in de vRealize Automation Model Manager, om op de machine uit te voeren nadat deze is ingericht. De waarde is de naam die wordt toegewezen aan het script wanneer dit naar de Model Manager wordt geüpload, bijvoorbeeld clean.ps1.

Pxe.Setup.ScriptName

Geeft een aangepast EPI PowerShell-script op om op de machine uit te voeren voordat deze wordt gestart met behulp van het PXE-netwerkopstartprogramma. De waarde is de naam die wordt toegewezen aan het script wanneer dit naar de Model Manager wordt geüpload, bijvoorbeeld setup.ps1.