Als u de configuratie wilt bewerken van de standaard vRealize Orchestrator-instantie die is ingesloten in vRealize Automation, moet u zich aanmelden bij het vRealize Orchestrator Control Center.

De configuratieservices van de ingesloten vRealize Orchestrator-instantie worden automatisch gestart.

Opmerking: U kunt controleren of de configuratie automatisch start door de opdracht chkconfig vco-configurator uit te voeren vanuit de opdrachtregelconsole van vRealize Orchestrator Appliance. Als de service off meldt, voert u de opdracht chkconfig vco-configurator on uit en start u de appliance opnieuw op.

Procedure

  1. Maak verbinding met de vRealize Automation URL in een webbrowser.
  2. Klik op vRealize Orchestrator Control Center.
    U wordt omgeleid naar https:// vra-va-hostname.domain.name_or_load_balancer_address:8283/vco-controlcenter.
  3. Voer de rootverificatiegegevens van uw vRealize Automation-omgeving in.