U kunt een nieuw veld invoegen en er een externe waardedefinitie aan toevoegen om op dynamische wijze alleen-lezen informatie te leveren die consumenten kunnen zien op de pagina met itemdetails wanneer ze een aangepaste bron inrichten.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij vRealize Automation als een tenantbeheerder of XaaS-architect.

 • Een aangepaste bron voor XaaS toevoegen.
 • Ontwikkel of importeer een vRealize Orchestrator-scriptactie om informatie die u aan consumenten wilt leveren, op te halen.

Procedure

 1. Selecteer Ontwerpen > XaaS > Aangepaste bronnen.
 2. Klik op de aangepaste bron die u wilt bewerken.
 3. Klik op het tabblad Detailsformulier.
 4. Sleep een element van het deelvenster Nieuwe velden en zet het neer op het deelvenster Formulierpagina.
 5. Typ een id voor het element in het tekstvak Id.
 6. Voer een label in in het tekstvak Label.
  Labels worden op de formulieren weergegeven voor consumenten.
 7. (Optioneel) Selecteer een type voor het veld in het vervolgkeuzemenu Type.
 8. Voer het resultaattype van uw vRealize Orchestrator-scriptactie in het zoekvak Entiteittype in en druk op Enter.
  Als u bijvoorbeeld een scriptactie wilt gebruiken om de huidige gebruiker weer te geven, en het script retourneert een vRealize Orchestrator-resultaattype van LdapUser, dan voert u LdapUser in het zoekvak Entiteittype in en drukt u op Enter.
 9. Klik op Externe waarde toevoegen.
 10. Selecteer uw aangepaste vRealize Orchestrator-scriptactie.
 11. Klik op Indienen.
 12. Klik opnieuw op Indienen.
 13. Klik op Voltooien.

resultaten

Wanneer het formulier aan uw consumenten wordt voorgesteld, haalt de scriptactie uw aangepaste informatie op en wordt deze aan uw consument getoond.