XaaS-architecten kunnen XaaS gebruiken om XaaS-blueprints en bronacties te maken en als catalogusitems te publiceren.

Met XaaS en de mogelijkheden van VMware vRealize ™ Orchestrator ™ kunt u alles leveren als een service. U kunt bijvoorbeeld een blueprint maken waardoor gebruikers een back-up van een database kunnen aanvragen. Nadat de aanvraag voor de back-up is ingevuld en is ingediend, ontvangt de gebruiker een back-upbestand van de opgegeven database.

Een XaaS-architect kan aangepaste brontypen maken die aan vRealize Orchestrator-objecttypen worden toegewezen en deze als in te richten items definiëren. Een XaaS-architect kan vervolgens blueprints maken van vRealize Orchestrator-werkstromen en de blueprints als catalogusitems publiceren. De vRealize Orchestrator-werkstromen kunnen vooraf worden gedefinieerd of onafhankelijk door werkstroomontwikkelaars worden ontwikkeld.

U kunt XaaS ook gebruiken om extra acties te ontwerpen die gebruikers na de inrichting kunnen uitvoeren voor de items. Deze extra acties zijn verbonden met vRealize Orchestrator-werkstromen en gebruiken het in te richten item als invoer voor de werkstroom. Als u deze functie wilt gebruiken voor items die zijn ingericht door andere bronnen dan XaaS, moet u brontoewijzingen maken om de brontypen in vRealize Orchestrator te definiëren.

Raadpleeg de vRealize Orchestrator-documentatie voor meer informatie over vRealize Orchestrator en de mogelijkheden daarvan.