Hiermee worden één of meer virtual machines geïmporteerd naar de doelimplementatie voor vRealize Automation.

Samenvatting

CloudUtil.exe Machine-BulkRegisterImport [-b|--batch][-d|--delay <value>] -f|--filename <value> [-i|--ignore] [-h|--humanreadable] -n|--name <value> [--repository <value>] [-s|--skipUser] -t|--time <value> -u|--user <value> [-v|--verbose] [-w|--whatIf]

Argumenten voor Machine-BulkRegisterImport

Tabel 1.
Argument Beschrijving
-b | - -batch (Optioneel) Grootte van de batch.
-d | - -delay (Optioneel) Hiermee geeft u de vertragingstijd in de verwerking op in de volgende indeling: hh:mm:ss. Bijvoorbeeld: 02:20:10.
-f | - -filename Hiermee geeft u de naam van het CSV-gegevensbestand op dat de lijst met machinenamen bevat. Bijvoorbeeld bestandsnaam.csv.
-h | --humanreadable (Optioneel) Het invoerbestand bevat de namen van de virtual machine en niet de GUID's.
-i | - -ignore (Optioneel) Negeer de geregistreerde of beheerde virtual machines.
-n | - -name Hiermee geeft u de naam van de wachtrij op om de importbewerking naar het doel voor vRealize Automation uit te voeren.

- -repository

(Optioneel) De hoofd-URI van Model Manager, bijvoorbeeld: http://hostname/repository. Standaard wordt deze vermeld in het configuratiebestand voor CloudUtil in de sleutel repositoryAddress onder de sectie <appSettings>.

-s | - -skipUser (Optioneel) Hiermee stelt u de machine-eigenaar zonder verdere controle in op de waarde die is geregistreerd in de kolom Eigenaar van het CSV-gegevensbestand. Door deze optie te selecteren, verloopt het importeren mogelijk sneller.
-t | - -time Hiermee geeft u de begintijd voor de werkstroom op in de indeling MM/DD/JJJJ hh:mm GMT. Bijvoorbeeld 04/18/2014 10:01 GMT. De opgegeven begintijd wordt geacht de lokale servertijd te zijn en niet de lokale tijd van het werkstation van de gebruiker.
-u | - -user Hiermee geeft u de materiaalbeheerder op die de bulkregistratie uitvoert.

-v | - -verbose

(Optioneel) Zorgt ervoor dat er een stack-tracering wordt uitgevoerd in plaats van enkel een uitzonderingsbericht, wanneer er een fout optreedt.

whatif (Optioneel) Hiermee stelt u in dat het CSV-bestand moet worden gecontroleerd maar importeert u geen virtual machines.