Elke blueprint die u maakt en publiceert geeft een formulier weer wanneer uw gebruikers de blueprint in de catalogus aanvragen. U kunt het standaardformulier gebruiken of u kunt de blueprint-aanvraagformulieren aanpassen wanneer u een blueprint maakt of bewerkt. U kunt een formulier aanpassen wanneer de informatie die wordt weergegeven of vereist is op het standaardformulier niet overeenkomt met wat u aan uw gebruikers wilt presenteren.

Aanvraagformulieren aanpassen

U heeft toegang tot het formulierontwerpprogramma voor het aangepaste aanvraagformulier via het blueprint-gegevensraster of vanaf het blueprintcanvas.

Aangepast formuliermenu op het tabblad Ontwerp

Ontwerpprogramma voor aangepaste aanvraagformulieren

Met het formulierontwerpprogramma kunt u uw aangepast formulier maken.

Aangepast formulier ontwerpcanvas met bijschriften

Een aangepast formulier maken:

  1. Sleep elementen (1 en 2) naar het ontwerpcanvas (3).
  2. Configureer elk element met behulp van het deelvenster Eigenschappen (4).
  3. Activeer het formulier (5).

Tenzij een eigenschap is geconfigureerd om overschrijven te verbieden, bevat de lijst met blueprintelementen aangepaste eigenschappen. Als de optie overschrijfbaar voor de eigenschap is ingesteld op nee, kan het veld niet worden aangepast.

Validatie en beperkingen

Het aangepaste formulierontwerpprogramma ondersteunt gegevensvalidatie door beperkingen toe te voegen aan een veld of met behulp van een externe validatie-bron. Zie voor beperkingsopties die worden toegepast wanneer u een formulier wilt maken, Aangepaste veldeigenschappen voor formulierontwerper.

Wanneer u validatie en afhankelijkheden in formulieren toevoegt, moet de aanvragende gebruiker opgeven of het systeem de velden moet valideren om te vermijden dat de afhankelijke velden niet worden weergegeven op het formulier.

Als u bijvoorbeeld velden hebt op het eerste tabblad waarvan daaropvolgende velden afhankelijk zijn, worden de afhankelijke velden mogelijk niet weergegeven op de daaropvolgende tabbladen totdat de gewenste waarde wordt opgegeven op de voorgaande tabbladen.

Acties voor aangepaste aanvraagformulieren

U kunt de actiemenu-items gebruiken om formulieren vooraf in te vullen en formulieren te delen met andere systemen.

Actiemenu voor ontwerpcanvas aangepaste formulieren
Tabel 1. Actiemenu-items voor aangepaste aanvraagformulieren
Actiemenu-item Beschrijving
Formulier genereren Voegt alle velden toe die geassocieerd worden met elk blueprintonderdeel van het formulierontwerpprogramma. Elk onderdeel wordt toegevoegd aan een tabblad. Als u dit menu-item gebruikt nadat u een formulier hebt gemaakt of gewijzigd, wordt uw huidige formulier overschreven door het gegenereerde formulier.

Als u dit menu-item gebruikt, kunt u velden verbergen of verwijderen die u niet wilt laten zien aan uw gebruikers in de catalogus. Als u het formulier niet genereert, kunt u nog steeds tekstvelden toevoegen en configureren die u uw gebruikers wilt laten zien.

Formulier importeren Importeert een aangepast formulier JSON- of YAML-bestand.
Formulier exporteren Hiermee kunt u uw huidige aangepaste formulier als een JSON-bestand exporteren.

Exporteer het bestand wanneer u een deel ervan wilt gebruiken dat overeenkomt met een onderdeel dat u in een andere blueprint wilt gebruiken.

Formulier exporteren als YAML Hiermee exporteert u het huidige aangepaste formulier als YAML.

Wanneer u een aangepast formulier van één vRealize Automation-instantie naar een andere wilt verplaatsen, kunt u het bestand exporteren als YAML. Bijvoorbeeld: van uw testomgeving naar uw productieomgeving. Als u liever het formulier als YAML wilt bewerken, kunt u het formulier exporteren, bewerken en het vervolgens weer in de blueprint importeren.

CSS importeren Hiermee importeert u een CSS-bestand dat het catalogusaanvraagformulier verbetert.

Het bestand lijkt mogelijk op het volgende voorbeeld. In dit voorbeeld wordt de tekengrootte vergroot en wordt de tekst vet gemaakt. Het veld waarnaar wordt verwezen is de implementatiemachine met Active Directory-gebruikersaccount-tekstveld dat wordt weergegeven in de afbeelding in de sectie Ontwerpprogramma voor aangepaste aanvraagformulieren hierboven.

#<field-ID> .grid-item {
     font-size: 16px;
     font-weight: bold;
     width: 600px;
}
 

In dit voorbeeld is <field-ID> de ID voor het veld in het canvas. Om de waarde op te zoeken, selecteert u het veld in het canvas. De waarde bevindt zich in het rechterdeelvenster onder de naam. In de afbeelding hierboven, is de waarde text_d947bc97.

Om het bestand te importeren. Opslaan als <filename>.css.

CSS exporteren Hiermee kunt u uw geïmporteerde CSS exporteren.
CSS verwijderen Verwijdert uw aangepaste CSS.

De verwijderde CSS kan niet worden hersteld.

Indelingsschema downloaden Downloadt een JSON-bestand met de structuur en de beschrijving van de structuur en een beschrijving van de bedieningselementen en statussen in een aangepast formulier.

U kunt dit schema gebruiken om een formulier te maken of een bestaand formulier te wijzigen. U kunt het gewijzigde JSON-bestand importeren als het aangepaste formulier.