U kunt aangepaste eigenschappen koppelen aan een vRealize Automation-reservering. U kunt ook waarschuwingen configureren om e-mailmeldingen te verzenden wanneer er weinig reserveringsbronnen zijn.

Aangepaste eigenschappen en waarschuwingse-mails zijn optionele configuraties voor de reservering. Als u geen koppelingen wilt maken voor de aangepaste eigenschappen of waarschuwingen wilt instellen, klikt u op Opslaan om het maken van de reservering te beëindigen.

U kunt nu zoveel aangepaste eigenschappen toevoegen als er nodig zijn.

Belangrijk: Meldingen worden alleen verzonden als waarschuwingse-mails zijn geconfigureerd en meldingen zijn ingeschakeld.

Als het zo is geconfigureerd, kunnen waarschuwingen dagelijks worden gegenereerd, in plaats van bij het bereiken van de opgegeven drempelwaardes.

Procedure

 1. Klik op het tabblad Eigenschappen.
 2. Klik op Nieuw.
 3. Geef een geldige naam op voor de aangepaste eigenschap.
 4. Geef indien nodig een waarde op voor de eigenschap.
 5. (Optioneel) Schakel het selectievakje Gecodeerd in om de waarde van de eigenschap te versleutelen.
 6. (Optioneel) Schakel het selectievakje Vragen aan gebruiker in om ervoor te zorgen dat de gebruiker een waarde moet opgeven.

  Deze optie kan niet worden overschreven tijdens het inrichten.

 7. (Optioneel) Voeg extra aangepaste eigenschappen toe.
 8. Klik op het tabblad Waarschuwingen.
 9. Schakel het selectievakje Waarschuwingen over capaciteit in om de waarschuwingen te configureren die worden verzonden.
 10. Gebruik de schuifregelaar om de drempelwaarde in te stellen voor de toewijzing van de beschikbare bronnen.
 11. Voer in het tekstvak Ontvangers de AD-gebruikers- of groepsnamen (geen e-mailadressen) in om waarschuwingsmeldingen te ontvangen.
  Voer op elke regel een naam in. Druk op Enter om de verschillende vermeldingen te scheiden.
 12. Selecteer Waarschuwingen naar groepsbeheerder sturen om groepsbeheerders toe te voegen aan de ontvangers van waarschuwingse-mails.
  De e-mailwaarschuwingen worden verzonden naar de gebruikers in de lijst E-mails van beheerder versturen aan voor de bedrijfsgroep.
 13. Geef een herinneringsfrequentie (dagen) op.
 14. Klik op Opslaan.

resultaten

De reservering wordt opgeslagen en weergegeven in de lijst Reserveringen.

Volgende stappen

U kunt optioneel een reserveringsbeleid configureren of beginnen met de voorbereiding van de inrichting.

Gebruikers die het recht hebben om blueprints te maken, kunnen deze nu maken.