Wanneer u de koppeling tussen een vaardigheid en een DEM-werker verwijdert, kan die instantie van de werker niet langer de werkstromen uitvoeren die zijn gekoppeld aan de betreffende vaardigheid.

Voorwaarden

Start de vRealize Automation Designer-console.

Procedure

  1. Klik in het lint op Vaardigheden beheren.
  2. Selecteer in het dialoogvenster Vaardigheden bewerken de naam van de vaardigheid in de lijst aan de linkerzijde.
  3. Selecteer de naam van één of meer instanties van DEM-werker uit de lijst Distributed Execution Managers en klik op het pictogram Verwijderen (knop met minteken).
  4. Klik op OK om het dialoogvenster Vaardigheden beheren te sluiten en de wijzigingen op te slaan in Model Manager.