Als u een opslagpad buiten bedrijf stelt en machines naar een nieuw pad verplaatst, moet een materiaalbeheerder het opslagpad uitschakelen in vRealize Automation.

Het volgende is een algemeen overzicht van de stappen die vereist zijn om een opslagpad buiten bedrijf te stellen:
  1. Een materiaalbeheerder schakelt het opslagpad uit op alle reserveringen die dit gebruiken. Zie Een opslagpad uitschakelen.
  2. Verplaats de machines naar een nieuw opslagpad buiten vRealize Automation.
  3. Wacht tot vRealize Automation het verzamelen van inventarisgegevens automatisch uitvoert of start het verzamelen van inventarisgegevens handmatig. Zie Gegevensverzameling voor computerbronnen configureren.