vRealize Automation bevat aangepaste eigenschappen die u mogelijk wilt gebruiken wanneer u uw OpenStack-endpoints configureert in vRealize Automation.

Tabel 1. Aangepaste eigenschappen voor OpenStack-endpoints
Aangepaste eigenschap Beschrijving

VirtualMachine.Admin.ConnectAddress.Regex

Wordt gebruikt door een vRealize Automation-beheerder om een reguliere expressie te definiëren die wordt afgestemd op een IP-adres voor terminalverbindingen, zoals een RDP-verbinding. In het geval van afstemming wordt het IP-adres opgeslagen onder de aangepaste eigenschap van VirtualMachine.Admin.ConnectAddress. Anders wordt het eerste beschikbare IP-adres toegewezen.

Als u bijvoorbeeld de eigenschapswaarde instelt op 10.10.0., kunt u een IP-adres van een 10.10.0 selecteren.* subnet die aan de virtual machine is toegewezen. Als het subnet niet is toegewezen, wordt de eigenschap genegeerd.

Deze eigenschap is beschikbaar voor gebruik met OpenStack.

VirtualMachine.NetworkN.AdditionAddressM

Hiermee wordt een extra IP-adres met een M gedefinieerd dat is toegewezen voor een OpenStack-instantie voor netwerk N, met uitzondering van het ingestelde IP-adres dat is gespecificeerd door de VirtualMachine.NetworkN.Address. eigenschap. Op het tabblad Netwerk worden in de kolom Extra adressen meer adressen weergegeven.

Deze eigenschap wordt gebruikt voor de verzameling van statusgegevens van de OpenStack-machine. Hoewel deze eigenschap alleen gegevens verzamelt voor het OpenStack-endpoint, is het geen specifieke OpenStack-eigenschap; u kunt deze eigenschap gebruiken om de levenscyclus voor andere endpointtypen uit te breiden.

Deze eigenschap wordt niet ondersteund voor NAT- of geleide netwerken op aanvraag.

VMware.Endpoint.Openstack.IdentityProvider.Domain.Name

Hiermee kan vereiste Keystone V3-domeinnaamverificatie in vRealize Automation worden ondersteund. Als Keystone V3 van toepassing is, kunt u de eigenschap gebruiken om een specifiek domein aan te wijzen voor het OpenStack-endpoint voor verificatie met een Keystone V3 OpenStack-identiteitsprovider.
  • Voor nieuwe endpoints voegt u de aangepaste eigenschap toe om een specifiek domein aan te wijzen.
  • Voor endpoints waarop een upgrade of migratie is uitgevoerd, voegt u de aangepaste eigenschap alleen toe als gegevensverzameling mislukt na de upgrade of migratie.
VMware.Endpoint.Openstack.IdentityProvider.Version

Geeft de versie op van de OpenStack-identiteitsprovider (Keystone) die moet worden gebruikt bij de verificatie van een OpenStack-endpoint. Configureer de waarde 3 voor verificatie met de OpenStack-identiteitsprovider van Keystone-versie 3. Als u een andere waarde gebruikt, of als u deze aangepaste eigenschap niet gebruikt, wordt standaard een verificatie uitgevoerd met Keystone versie 2.